Wielka mała szkoła w Wojciechowie


Publiczna Szkoła w Wojciechowie to kolejna placówka, która w ramach działania Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (edycja RUN V) Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się.

 

Co wyróżnia tę konkretną szkołę? Jest chyba jedną z najmniejszych, o ile nie najmniejszą, ze szkół uczestniczących w programach CEO (obecnie 5 klas od 1 do 5), jednak zmianę wdraża wielkoformatowo i po całości.

W szkole każdy zna każdego z imienia i nazwiska, na "zieloną szkołę" jadą wszyscy uczniowie razem z nauczycielami i Panią Dyrektor, a po skończonych lekcjach dzieci zostają jak długo się da, bo lubią. Warunki są kameralne, atmosfera domowa i bezpieczna. To jednak nie oznacza, że podejście do jakości działań edukacyjnych z uczniami jest skromne i "przy okazji". Wręcz przeciwnie. Pani Dyrektor - Małgorzata Wiencierz -  oraz nauczyciele systematycznie rozwijają i pogłębiają swój warsztat pracy w celu planowania działań z uczniami, które są prowadzone z uwzględnieniem zarówno umiejętności merytorycznych z podstawy programowej poszczególnych przedmiotów, jak i postaw społecznych i rozwoju fizycznego. Takie działania pozwalają planować ścieżkę rozwoju każdego dziecka w kontekście jego wieku, etapu edukacyjnego i indywidualnych preferencji. Uważność i dbałość o każdego ucznia to klucz do sukcesu TEJ szkoły, do której Rodzice zapisują dzieci nie tylko z powodu bliskiej lokalizacji placówki, ale głównie z powodu systemu pracy i opieki, jaki proponują nauczyciele swoim wychowankom.

Fragment szkolnej rzeczywistości mieli okazję zaobserwować w trakcie panelu koleżeńskiego, który odbył się 11 maja br., nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie. Na podsumowanie działań w programie CRS2 przyjechała także do szkoły Marta Dobrzyńska - Dyrektorka Zarządzająca Programu Szkoła Ucząca Się Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

W pierwszej części dnia paneliści obserwowali uczniów i nauczycieli w działaniu, czyli szukali dowodów na stosowanie strategii I (cele i kryteria) i IV (współpraca uczniów), które szkoła wskazała do obserwacji w czasie spaceru edukacyjnego. Poniżej wyniki zebrane w czasie obserwacji lekcji:

 

Strategia I

 • Określenie lub ułożenie z uczniami celu/kryteriów sukcesu do lekcji - 3/3 
 • Sprawdzenie zrozumienia celu lekcji/kryteriów sukcesu - 3/3 
 • Monitorowanie wraz z uczniami w trakcie lekcji stopnia realizacji celu w odniesieniu do kryteriów sukcesu - 3/3 
 • Podsumowanie z uczniami lekcji w odniesieniu do celu/kryteriów sukcesu - 3/3 

   

Strategia IV

 • Uczniowie pracują w parach lub grupach ucząc się od siebie nawzajem, rozwiązują zadania edukacyjne - 3/3 
 • Uczniowie dyskutują, poszukują odpowiedzi na pytania w parach lub grupach - 3/3 
 • Uczniowie na podstawie wcześniej określonych kryteriów dokonują samooceny lub oceny koleżeńskiej - 3/3 

Zaobserwowano pełne wdrożenie strategii I i IV. 

 

Cóż można jeszcze dodać? Chyba tylko to, że wyniki spaceru razem z plakatami wypracowanymi w czasie dyskusji world cafe, która odbyła się w drugiej części panelu, posłużą szkole do zaplanowania dalszych działań z uczniami w kolejnym roku szkolnym. Mam nadzieję, że szkoła będzie miała szansę wdrażać swoje plany w życie i nadal będzie funkcjonować w tym budynku, z tą Panią Dyrektor  i z tymi Nauczycielami.

W drugiej  części panelu dołączyli do panelistów, nauczycieli i uczniów nie tylko rodzice, ale także przedstawiciele władz oświatowych i gminnych, którzy wspólnie z wszystkimi uczestniczyli w dyskusji world cafe i wyrazili swoje opinie na tematy:

 • Co pomaga się uczyć? 
 • Nasza szkoła w moich oczach.
 • Dobra lekcja, czyli jaka?
 • Rola nauczyciela we współczesnej szkole.

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć PSP w Wojciechowie - MAŁEJ WIELKIEJ SZKOLE UCZACEJ SIĘ - dalszych sukcesów i trwania.

Kochani - gratuluję i bardzo dziękuję za lata współpracy. Uczenie się razem z Wami było prawdziwą przyjemnością!

Aleksandra Cupok, opiekunka szkoły w działaniu Całościowy Rozwój szkoły – poziom zaawansowany