14 Grudnia 2019


6 grudnia 2019 roku był dla SP im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici dniem wyjątkowym. W mikołajkowej scenerii odbył się panel koleżeński wieńczący długoletnią pracę szkoły ze strategiami oceniania kształtującego, zamykający program CRS 2 – poziom zaawansowany. 

11 Grudnia 2019


29 listopada w SP w Brodłach miała miejsce Konferencja Upowszechniająca "Dobre Praktyki" zorganizowana przez dyrekcję i nauczycieli placówki. Celem spotkania było podsumowanie czteroletniej pracy z systemem oceniania kształtującego.

28 Listopada 2019


26.11.2019  SP nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie zwieńczyła panelem koleżeńskim czteroletnią pracę w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły. To wydarzenie dostarczyło wszystkim uczestnikom święta szkoły wielu wrażeń.

04 Listopada 2019


Data 25.10. 2019 r. trwale zapisze się w historii naszej szkoły, bowiem w tym dniu  świętowaliśmy otrzymanie certyfikatu Szkoły Uczącej Się.

Strony