07 Marca 2016


Warto obserwować uczniów, żeby zobaczyć więcej

02 Marca 2016


Rok szkolny 2015/2016 jest pierwszym, kiedy grupa placówek z tytułem SUS powiększyła się o szkoły, których systematycznym działaniem są Praktyki Pracy Nauczycieli. Już trzy szkoły legitymują się takim tytułem będącym potwierdzeniem, że nauczyciele dbają, o jakość pracy konsekwentnie prowadząc:

01 Marca 2016


OWU - skuteczny sposób pracy z uczniami

05 Stycznia 2016


Pierwsza szkoła z tytułem SUS za realizację Praktyk Pracy Nauczycieli!

Strony