27 Października 2019


Piątek 18 listopada był dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie dniem podsumowania dziesięcioletniej przygody z ocenianiem kształtującym.

19 Czerwca 2019


11 czerwca 2019 roku w V Liceum im. Janusza Korczaka w Tarnowie odbył się panel koleżeński wieńczący długoletnią pracę szkoły ze strategiami oceniania kształtującego, zamykający program CRS 2 – poziom zaawansowany.

13 Czerwca 201907 czerwca 2019.r w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie odbył się panel koleżeński. Stanowił on podsumowanie i ukoronowanie dotychczasowej pracy  Szkoły ze strategiami oceniania kształtującego w programie Całościowy Rozwój Szkoły, poziom zaawansowany. To szczególny moment docenienia wszystkich nauczycieli i Dyrektorki szkoły zaangażowanych w poszukiwanie efektywnych metod nauczana – nauczycieli, którzy uczą i wychowują w duchu chrześcijańskich wartości.

12 Czerwca 2019


Podstawowa w Podgórzu to placówka, która stawia sobie wyraźne cele. Jednym z nich było doskonalenie procesu uczenia się i nauczania poprzez wdrażanie strategii Oceniania Kształtującego.

Strony