25 Listopada 2011


Dialog, aktywność, praca nauczycieli według procedury SUS, uczący się uczniowie i uczący się nauczyciele, to wiele powodów dla których Szkoła Podstawowa nr 5 w Zabrzu otrzymała tytuł Szkoły Uczącej się na lata 2011-2014. Gratulacje!

18 Listopada 2011


Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze wybrała ambitny cel związany ze stosowaniem informacji zwrotnej. Podczas panelu koleżeńskiego można było zobaczyć, jak udzielanie IZ wzmacnia świadomość procesu uczenia się.

28 Października 2011


„Jesteśmy szkołą uczącą się” w ten sposób zespół redakcyjny składający się z uczniów i nauczycieli zapowiedział w gazetce szkolnej „Pestki słonecznika” III spotkanie panelowe. Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie jest Liderem Szkół Uczących Się!

22 Października 2011


„Gdybym miała zajęcia z takim nauczycielem, skończyłabym fizykę, a nie polonistykę”, „Żałowałam, że lekcja tak szybko się skończyła” - oto wrażenia z lekcji oglądanych podczas panelu koleżeńskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Strony