20 Czerwca 2017


Są w Polsce szkoły, o których uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mówią, że jest wyjątkowa. Do grupy takich placówek należy Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie. W jego  gościnnych murach 8 czerwca podczas panelu koleżeńskiego spotkali się przedstawiciele Szkół Uczących Się, aby wymienić doświadczenia w stosowaniu strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami i ustalić podczas spaceru edukacyjnego pozytywne wzorce pracy widoczne podczas lekcji. 

07 Czerwca 2017


Nasze Gimnazjum jest OK!
Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu to kolejna szkoła, która podsumowała swoją pracę w programie Całościowy Rozwój Szkoły i uzyskała tytuł Szkoły Uczącej Się. 

29 Maja 2017


Dnia 18 maja 2017 roku w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie odbył się Panel Koleżeński, którego celem było podsumowanie pracy i prezentacja efektów działań szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2).

29 Maja 2017


Partnerstwo służące uczeniu się

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej jest kolejną szkołą, która podczas panelu koleżeńskiego podsumowała swoje osiągnięcia związane z wykorzystaniem strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami. 

Strony