20 Marca 2017


Gimnazjum nr 1 w Jaworznie to kolejna szkoła z IV edycji działania Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania (obenie: CRS2), która zdecydowała się przystapić do panelu koleżenskiego i oficjalnie przyjąć Tytuł Szkoły Uczącej Się.


 

08 Marca 2017


Szkoła Podstawowa im. 6 Dywizji Powietrzno - Desantowej w Babicach jest kolejną szkołą czwartej edycji programu Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania (RUN), która otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się. Szkoła ta w latach 2014 - 2016 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. 

27 Lutego 2017


Jak to było na panelu w SP im. Jana Brzechwy w Giemlicach?
„…i najważniejsze, że uczymy się też, co to jest w ogóle ten ssak...” - powiedział Dominik w trakcie spotkania uczennic i uczniów  z uczestnikami panelu koleżeńskiego w Szkole Podstawowej w Giemlicach

23 Lutego 2017


Tytuł Szkoły Uczącej Się "jest wymagający". Ubiegać się o niego mogą szkoły, które przeszły długą drogę, ciągle pogłębiając realizację oceniania kształtującego jako stylu i koncepcji uczenia się i nauczania. Gimnazjum w Ornontowicach już 5 lat temu rozpoczęło poznawanie sposobów doskonalenia procesu uczenia się i nauczania w szkole, z wykorzystaniem oceniania kształtującego. 

Strony