07 Czerwca 2017


Nasze Gimnazjum jest OK!
Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu to kolejna szkoła, która podsumowała swoją pracę w programie Całościowy Rozwój Szkoły i uzyskała tytuł Szkoły Uczącej Się. 

29 Maja 2017


Dnia 18 maja 2017 roku w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie odbył się Panel Koleżeński, którego celem było podsumowanie pracy i prezentacja efektów działań szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2).

29 Maja 2017


Partnerstwo służące uczeniu się

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej jest kolejną szkołą, która podczas panelu koleżeńskiego podsumowała swoje osiągnięcia związane z wykorzystaniem strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami. 

25 Maja 2017


12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach odbył się uroczysty Panel Koleżeński RUN – „Spacer edukacyjny”

Strony