2011-10-04 KrotoszynTytuł „Szkoły Uczącej Się” dla Szkoły Podstawowej nr 4 im Wojska Polskiego w Krotoszynie

4 października 2011 roku  odbył się panel koleżeński w Szkole Podstawowej nr 4 im Wojska Polskiego w Krotoszynie.

W spotkaniu wzięło udział 17 panelistów, którzy przyjechali z następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
 • Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie
 • Gimnazjum nr 4 im Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie
 • Szkoła podstawowa nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół w Czaczu
 • Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie

Moderatorką spotkania była Małgorzata Osińska z CEO

Od 2008 roku  nauczyciele szkoły pracowali nad dwoma celami:

 1. Nauczyciele stosują elementy Oceniania Kształtującego w trzech zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną obszarach. Są to: cele w języku ucznia, NsCoBeZu, informacja zwrotna.
 2. Rada pedagogiczna podejmuje wspólnie z rodzicami i uczniami działania na rzecz eliminowania agresji wśród uczniów.

Dzień rozpoczął się powitaniem panelistów przez Pana  Dyrektora i Panią Wicedyrektor szkoły,   później paneliści  odbyli krótką wycieczkę po szkole. Zachwyciła nas estetyka  nowo odnowionych, pastelowych wnętrz i ciekawe rozwiązania architektoniczne. Wielu z nas zazdrości tak pięknej szkoły. Potem przyglądaliśmy się  lekcjom: matematyki, j. niemieckiego, j.polskiego, j.angielskiego, wychowania fizycznego, przyrody, zajęciom polonistycznym oraz  zajęciom terapeutycznym i komputerowym. Na wielu z nich stosowane były elementy OK i inne ciekawe rozwiązania metodyczne.  Następnie paneliści przeprowadzili rozmowy – z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Wrażenia – jak najlepsze – widać dobrą pracę nauczycieli i uczniów a rodzice  mają poczucie, że posłali swoje dziecko do dobrej szkoły – ich dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, talentów, są motywowane do nauki,  zdyscyplinowane, mają dobre relacje z nauczycielami. 

Ostatnim elementem dnia była dyskusja panelowa  nad celami, w której oprócz panelistów oraz przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym bardzo licznie zgromadzonych uczniów, wzięli też udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Gospodarze powitali nas ciekawym występem przygotowanym i zaprezentowanym przez uczniów.

Następnie liderki zespołów przedstawiły pracę nad wyznaczonymi celami. Prezentacjom towarzyszyła dyskusja, w której docenialiśmy osiągnięcia szkoły, pytaliśmy nauczycieli o ich doświadczenia i wnioski. Zastanawialiśmy się nad wpływem oceniania kształtującego na poprawę jakości pracy szkoły a także na wyniki nauczania. Przekonaliśmy się w jej trakcie, jak ważna we wdrażaniu oceniania kształtującego jest współpraca rady pedagogicznej, którą szkoła realizowała w programie SUS. Zastanawialiśmy się także jak współpracować z rodzicami i uczniami na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkole i jak zapobiegać zachowaniom agresywnym.

Po prezentacji działań i wyników za szczególnie korzystne paneliści uznali:

 • stosowanie przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego
 • wnikliwe badanie przez nauczycieli skuteczności własnych działań
 • twórcze, motywujące metody pracy z uczniami
 • kształtowanie dobrego kontaktu szkoły z rodzicami
 • życzliwość i zaangażowanie rodziców

Doceniając wszystkie dotychczasowe osiągnięcia szkoły oraz jej otwartość na rozmowę o trudnych sprawach uznano, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie z pewnością jest Szkołą Uczącą Się.

Uroczystość zakończyła się miłym akcentem - konsumpcją pysznego tortu.

W imieniu wszystkich panelistów i swoim dziękuję gospodarzom za miłe przyjęcie i przygotowanie wizyty, wszystkim życzę kolejnych sukcesów w „zmaganiach” o lepszą jakość.

Małgosia Osińska