2011-11-25 Zabrze„NAJWAŻNIEJSZY JEST DIALOG”, czyli

relacja z panelu koleżeńskiego

w Szkole Podstawowej nr 5 im Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu,

25 listopada 2011

Jesień, to czas zbierania plonów wcześniejszej pracy. Plonem takiej systematycznej pracy, jest przyznawanie tytułów Szkoły Uczącej się w szkołach, które zapraszają nas na panele koleżeńskie. Takie wydarzenie miało miejsce 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Zabrzu.

Bohaterowie wydarzeń, to nauczyciele pracujący w szkole i zaproszeni na dyskusję panelową goście (przedstawiciele władz samorządowych, rodzice uczniów i uczniowie, przyjaciele szkoły) oraz reprezentantki szkół biorących udział w programie SUS:

 • Dorota Jaśkowiak i Agnieszka Oleś ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Zabrzu
 • Beata Pawelec i Angelika Orczyk ze szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach
 • Barbara Boruta i Sylwia Tkocz z zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie
 • Jolanta Mach, Katarzyna Bartel i Renata Komarnicka ze szkoły Podstawowej nr 32 w Gliwicach

Z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej panel moderowała Janina Stojak

Cele wybrane i realizowane przez szkołę:

 • W nasze szkole uczniowie czują się bezpiecznie.
 • Nauczyciele i uczniowie promują szkołę w środowisku lokalnym.

W pierwszej części wizyty paneliści uczestniczyli w lekcjach, obserwując je pod kątem realizowanych celów, rozmawiali z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, zwiedzali szkołę. To, oprócz raportu z działań, z którym zapoznaliśmy się wcześniej, dało nam możliwość bliższego poznania szkoły.

Obserwacje lekcji pokazały nam wyraźnie, że dbałość o bezpieczeństwo i zasady współżycia są tu obecne na porządku dziennym. Widać było, że jest to trwający od dawna, nieustający proces. Przy okazji dostrzegliśmy też inny proces – nauczyciele tej szkoły wiedzą czym jest i stosują na bieżąco ocenianie kształtujące. I co najważniejsze, wiedzą o tym uczniowie – ok, związane z nim elementy i techniki są dla nich normalnością. 

Najważniejsze wnioski z obserwacji i rozmów z podmiotami szkoły :

 • Uczniowie są wdrożeni do procedur, są do nich przyzwyczajeni.
 • Imponująca jest dyscyplina na lekcjach.
 • Na wszystkich lekcjach stosowane są elementy ok-eja.
 • Lekcje prowadzone są w taki sposób, że angażują wszystkich uczniów. Prowadzone są ciekawie, rożnymi metodami i formami pracy.
 • Uczniowie są aktywni, mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Panuje tu atmosfera sprzyjająca uczeniu się.
 • W szkole powszechne są rozmowy – prowadzi się dialog: uczniowie z nauczycielami, nauczyciele z uczniami, a także dialog z rodzicami.
 • Uczniowie czuja się w szkole bezpieczni.

Dyskusja panelowa, poprzedzona krótkim występem artystycznym  młodzieży, toczyła się również wokół tych kwestii. Pozwoliła rozwinąć i pogłębić jeszcze niektóre wątki i ugruntować to, czego dowiedzieliśmy się już wcześniej.

Dialog, aktywność, praca nauczycieli według procedury SUS, uczący się uczniowie i uczący się nauczyciele, to wiele powodów dla których Szkoła Podstawowa nr 5 w Zabrzu otrzymała tytuł Szkoły Uczącej się na lata 2011-2014. Gratulacje!

Gospodarzom, panelistom, uczniom, rodzicom i innym przybyłym gościom, którzy towarzyszą szkole na co dzień, nie tylko przy okazji takich ważnych wydarzeń, jeszcze raz dziękuję.

Janina Stojak

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii z panelu na stronie szkoły >>