2011-12-06 Olecko


Sprawozdanie z panelu w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku od 2009 roku uczestniczy w programie SUS –OK. Po  kilku latach ciężkiej pracy całego zespołu 6 grudnia 2011 roku odbył się wielki finał – panel koleżeński. Do Olecka przybyły koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej w Gąskach, z Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bielsku Podlaskim, ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku oraz ze Szkoły Podstawowej w Rękusach. W szkole witały nas i  towarzyszyły postacie z powieści patrona szkoły Henryka Sienkiewicza – uczniowie przebrani w piękne kostiumy.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania szkoły, którą pokazywała  nam Pani Dyrektor Eligia Bańkowska. Niezwykle podobały nam się kolorowe korytarze pełne zieleni. Potem prezentowane były bardzo ciekawe lekcje: języka angielskiego, przyrody i dwie lekcje w klasach najmłodszych. Odbyliśmy także ciekawe  spotkania z przedstawicielami rodziców, uczniów, nauczycieli i Panią Dyrektor. Finalnym momentem była dyskusja nad celami wybranymi przez szkołę, w której, poza panelistami, uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, rodzice i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Przybyłym gościom niezwykle podobała się estetyka szkoły – duże jasne, kolorowe korytarze i sale, prace uczniów widoczne w wielu miejscach i piękne kwiaty, w różnych miejscach szkoły. Duże wrażenie zrobiły wszystkie prezentowane lekcje. Oglądający je nauczyciele podkreślali wykorzystanie wielu ciekawych metod pracy, aktywną postawę uczniów, a przede wszystkim przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami.

Spotkania z przedstawicielami różnych środowisk szkoły pokazały, że są w niej kompetentni, zaangażowani nauczyciele, grupa bardzo aktywnych rodziców i bardzo kulturalni uczniowie, którzy potrafią prezentować siebie i osiągnięcia szkoły.

Dyskusja panelowa toczyła się wokół ważnych dla szkoły problemów zaprezentowanych przez liderki zespołów zadaniowych: Grażynę Olechno i Małgorzatę Jakubowską. Były wśród nich: współpraca z rodzicami i wdrażanie elementów oceniania kształtującego. Dyskutanci dzielili się swoimi doświadczeniami na temat sposobów organizowania ciekawych zebrań z rodzicami i efektów stosowania oceniania kształtującego.

Spotkanie zakończyło się nadaniem szkole, na ręce pani dyrektor Eligji Bańkowskiej w pełni zasłużonego tytułu Szkoły Uczącej Się. Wręczenie tytułu uświetnił występ szkolnego teatrzyku i  chóru. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej mikołajkowej atmosferze. Moderatorka i paneliści dziękują za ciepłe przyjęcie.

Gratulujemy!

                                   Moderator panelu Małgorzata Osińska