2011-12-13 Strzelce Opolskie„WZAJEMNY SZACUNEK,

 CZYLI PANEL W GIMNAZJUM NR 1 W STRZELCACH OPOLSKICH”

relacja z panelu koleżeńskiego, 13 grudnia 2011

w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Połowa grudnia, to czas, kiedy świąteczna atmosfera związana ze świętami Bożonarodzeniowymi i Nowym Rokiem jest już bardzo odczuwalna. W Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, w dniu 13 grudnia, „świąteczny klimat” miał jeszcze inny wymiar. Nauczyciele gimnazjum zaprosili do siebie nauczycieli z innych szkół SUS – owskich na panel koleżeński. Na panel przyjechali przedstawiciele czterech szkół. Byli to:

 • Iwona Pacha-Kapica, Anna Gwóźdź i Mariusz Adamik – Zespół Szkół Gimnazjanych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie,
 • Violetta Paszkowska i Elżbieta Beblik – 14 Gimnazjum w ZSO nr 5 im JF Kennedy’ego w Bytomiu,
 • Alicja Dusza, Jolanta Hadamik, Jolanta Czaja – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
 • Ewelina Danel i Irena Wacowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich

oraz przedstawicielka – moderatorka panelu z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – Janina Stojak

Pierwsza część wizyty to obserwacje lekcji, rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz wycieczka po szkole. Wszystko to miało na celu lepsze poznanie szkolnej rzeczywistości, uzupełnienie wiedzy panelistów o gimnazjum tak, by rozmowa w drugiej części wizyty, była kompetentna. Obserwacje i rozmowy dotyczyły, przede wszystkim, realizacji celów, jakie szkoła wybrała. Pierwszy z celów dotyczył oceniania kształtującego, drugi kwestii z obszaru wychowania. Szczegółowe informacje  dotyczące wybranych celów  opisane zostały w „Raporcie z działań”,

z którym paneliści zapoznali się już wcześniej.

W tej części wizyty panelowej wyraźnie dostrzegliśmy pewne charakterystyczne elementy pracy w gimnazjum. Te najbardziej rzucające się w oczy to: powszechne stosowanie oceniania kształtującego, bogactwo metod w pracy z uczniami, bardzo dobra – przyjazna relacja uczniów z nauczycielami, estetyczny wystrój sal i korytarzy szkolnych, na których eksponowane są działania

i osiągnięcia uczniów. Wszystko wyraźnie widoczne było na lekcjach, słyszeliśmy o tym podczas interesujących rozmów z najważniejszymi podmiotami szkoły. Rozliczne przedsięwzięcia i projekty realizowane w szkole wpływają na wszechstronny rozwój uczniów.

Ocenianie kształtujące jest stałym elementem pracy nauczycieli niezależnie od przedmiotu. Większość nauczycieli rozumie filozofię ok-eja i rozumie, że najważniejsza jest pomoc w uczeniu się. W tym celu,unkcjonuje tu także SOS dla uczniów, czyli system pomocy nauczycieli dla uczniów przy pracach domowych. Nauczyciele w tej szkole są „dla uczniów” – widać to na każdym kroku.

Druga część wizyty panelowej to krótka prezentacja realizacji celów oraz dyskusja wokół każdego z celów. A cele te brzmiały:

 1. Uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce poprzez stosowanie przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego: cele lekcji, nacobezu do zadań domowych i przed sprawdzianem.
 2. Uczniowie szanują siebie i innych.

Prezentacje odpowiedziały na pytania:

 • Jakie działania podjęła szkoła aby zrealizować ten cel?
 • Dlaczego szkoła wybrała właśnie ten cel ? Kto brał udział w  wyborze celu i sposobów jego realizacji?
 • Jak został zbadany stan początkowy? Jakie są wyniki tego badania?
 • W jaki sposób działał zespół zadaniowy?
 • Co się udało osiągnąć do tej pory? (na ile zostały spełnione kryteria sukcesu?)
 • Co planuje robić szkoła w tym zakresie w przyszłości?

Ta część panelu odbywała się w bardzo kameralnym i nieformalnym klimacie. Swobodna rozmowa sprzyjała mówieniu o blaskach i cieniach pracy z uczniami – sukcesach i trudnościach

z jakimi spotykamy się zanim osiągniemy sukces. Paneliści docenili wielkie osiągnięcia gimnazjum

i fakt, że nikt tu niczego nie udaje, zarówno w pracy na co dzień i w czasie naszej wizyty. Rozmowa zakończyła się wypowiedziami każdego z panelistów, którzy uzasadnili swoją decyzję

o przyznaniu szkole tytułu Szkoły Uczącej się. Nikt z nas nie miał wątpliwości, że Gimnazjum nr 1 jest taka właśnie szkołą:

 • nauczyciele są zaangażowani w swoją pracę i „dostępni” dla uczniów,
 • panuje tu wzajemny szacunek uczniów i nauczycieli,
 • uczniowie szkoly są świadomi programu realizowanego przez szkołę, czują się wyróżnieni tym, że jest tu ocenianie kształtujące,
 • uczniowie mówią o szkole z dumą, lubią do niej chodzić,
 • szkoła ma tak szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i realizowanych projektów, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, w szkole bardzo wiele się dzieje,
 • uczniowie czują się tu bezpiecznie, lubią swoich nauczycieli.

Takie i podobne argumenty zdecydowały o przyznaniu Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich tytułu Szkoły Uczącej się na lata 2011-2014.

Nauczycielom i całej społeczności szkolnej – gratulujemy. Dziękujemy gospodarzom za życzliwe przyjęcie, panelistom za poświęcony czas.

                                                                                                             

Janina Stojak