2012-02-24 TychyPanel koleżeński w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach.

W piątek 24 lutego 2012 roku w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach odbył się panel koleżeński. Z tej okazji szkołę odwiedziło 18 przedstawicieli z innych szkół należących do Klubu Szkół Uczących Się:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 • Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach
 • Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
 • Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Rybniku
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

Po powitaniu panelistów przez panią dyrektor Natalię Nowak przystąpiliśmy do omówienia obowiązków i przydziału zadań.

O 9.50, po podzieleniu się na grupy ruszyliśmy na lekcje:

 • Język niemiecki – Im Restaurant – ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego i mówionego. Prowadzący: mgr Piotr Klimza.
 • Język angielski – What’s the weather like today – vocabulary practice. Prowadząca: Iwona Pawłowska.
 • Godzina do dyspozycji wychowawcy – Jak osiągnąć cel? Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Prowadząca – mgr Katarzyna Sztafrowska.
 • Język polski – Stoicyzm i epikureizm w pieśniach Jana Kochanowskiego. Prowadząca: Aneta Swoboda.
 • Podstawy przedsiębiorczości – Jak trafnie wybrać zawód? Prowadzący: mgr Jan Ryl.
 • Zajęcia pozalekcyjne z biologii „Koła Młodych Biologów” – Zastosowanie mikroskopu optycznego w obserwacjach biologicznych. Prowadzący: mgr Paweł Lipiec.

Podczas rozmowy podsumowującej ten etap wizyty, paneliści stwierdzili, że:

„Nauczyciele stosują elementy OK na lekcjach. Dobry kontakt nauczyciel – uczeń”.

„Nauczyciele bardzo angażują się w OK. Wprowadzają miłą, serdeczną atmosferę. Na zajęciach stosują różnorodne, bardzo ciekawe metody pracy”.

„Widać, że szkoła od dawna pracuje z ocenianiem kształtującym”.

„Na lekcjach panuje życzliwa atmosfera”.

Kolejnym punktem wizyty panelowej były rozmowy z:

 • Uczniami na temat co daje im ocenianie kształtujące oraz w jakie korzyści wynikają z funkcjonowania w Szkolnego Centrum Kariery.
 • Rodzicami na temat działań podjętych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do planowania ścieżki kariery.
 • Nauczycielami na temat jak przekonać nauczycieli do wprowadzania elementów oceniania kształtującego oraz jakie działania szkoła podejmuje, aby przygotować uczniów do wyboru właściwego kierunku studiów/zawodu.

Z odbytych rozmów paneliści wyciągnęli następujące wnioski:

"Uczniowie są zadowoleni ze stosowania oceniania kształtującego”.

„W szkole panuje miła atmosfera. Uczniowie życzliwie odnoszą się do osób niepełnosprawnych. Chętnie angażują się w życie szkoły”.

„Szkoła wspiera swoich uczniów. Stwarza możliwości rozwoju. Zapewnia atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne”.

„Bardzo dobra współpraca nauczycieli. Miła atmosfera, wzajemne wspieranie się”.

„Nauczyciele są przychylnie nastawieni do OK.”

„Dobra współpraca między rodzicami a gronem pedagogicznym. Rodzice są zadowoleni z integracji swoich dzieci z uczniami niepełnosprawnymi i zgodnie stwierdzili, że od I klasy ich dzieci wspomagane są w planowaniu ścieżki kariery”.

Kulminacyjnym punktem spotkania był panel. Podczas panelu pani dyrektor przedstawiła krótką multimedialną prezentację  na temat przeszłości i teraźniejszości szkoły. Uczniowie pokazali swoje umiejętności artystyczne, a nauczyciele zaprezentowali  dwa cele, nad którymi pracowała szkoła:

·        Uczniowie potrafią sami się uczyć, wykorzystując elementy OK (cele lekcji, NaCoBeZU, informacja zwrotna) – nauczyciel prezentujący mgr Michał Glenszczyk.

·        Szkoła podejmuje działania mające na celu świadomy wybór kierunku studiów/zawodu przez uczniów – nauczyciel przezentujący mgr Henryk Rej.

Podczas dyskusji panelowej wspólnie zastanawialiśmy w jaki sposób najlepiej wprowadzać elementy oceniania kształtującego, jak przekonać nauczycieli do pracy z OK. Dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Zgodnie z procedurą po dyskusji panelowej udaliśmy się na wewnętrzną, zamkniętą naradę. Nie była ona burzliwa. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach zasługuje na tytuł Szkoły Uczącej Się.

Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatu SUS.

notował  Jacek Pasierb