2012-03-23 KaliszPanel koleżeński w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

W piątek 23 marca 2012 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu odbył się panel koleżeński. Z tej okazji szkołę odwiedziło 20 przedstawicieli z innych szkół należących do Klubu Szkół Uczących Się:

 • Gimnazjum 46 w Łodzi
 • Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu
 • Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu
 • Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
 • Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim

Po powitaniu panelistów przez panią dyrektor Marię Żubrowką – Gil, przystąpiliśmy do omówienia obowiązków i przydziału zadań.

O 9.50, po podzieleniu się na grupy ruszyliśmy na lekcje:

 • Przedmiot: matematyka. Temat: Logarithms. Prowadzący: mgr Katarzyna Pietras.
 • Przedmiot: j.angielski. Temat: Dating and relationships. Prowadzący: mgr Alina Rzepiak.
 • Przedmiot: chemia. Temat: Określanie stanu nasycenia roztworu . Prowadzący: mgr Marta Skurniak.
 • Zajęcia: kółko fizyczne. Temat: Badanie prostowników. Prowadzący: mgr Maciej Gramza
 • Zajęcia: wychowanie fizyczne. Temat: rozgrywki sportowe. Prowadzący: mgr Karolina Gadzinowska.
 • Zajęcia: chór. Prowadzący: mgr Izabela Pietrzak
 • Przedmiot: fizyka. Temat: Różne formy energii. Prowadzący: mgr Marek Kulpa
 • Przedmiot: przysposobienie obronne. Temat: Przenoszenie i ewakuacja poszkodowanych i rannych. Prowadzący: mgr Justyna Twardowska-Roszak
 • Zajęcia: SKS. Temat: wspinaczka. Prowadzący: mgr Waldemar Olszyna, mgr Piotr Borkowski, mgr Dariusz Kaczmarek
 • Zajęcia: Klub Europejczyka „Polonus”. Temat: symulacja procesu sądowego. Prowadzący: mgr Violetta Słupianek
 • Zajęcia: kółko teatralne. Temat: „Denat”. Prowadzący: mgr Halina Krawczyńska

Podczas rozmowy podsumowującej ten etap wizyty, paneliści stwierdzili, że:

- „Nauczyciele mają bardzo dobry kontakt z uczniami. Lekcje są ciekawe.”

- „Bardzo życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów”.

-„Bardzo dobrze funkcjonują zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują elementy OK”.

- „W tej szkole rozwija się pasje i zainteresowania uczniów. Stosuje się metody aktywizujące, elementy OK. Szkoła jest świetnie wyposażona”.

- „Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w klasach profilowanych”.

- „Lekcje są prowadzone w sposób przemyślany, ciekawy. Nauczyciele stosują elementy OK – cele i nacobezu. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych”.

- „Nauczyciele stosują różnorodne formy pracy z uczniem, uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach i kołach zainteresowań. Szkoła jest naprawdę godna polecenia”.

Po omówieniu zajęć goście panelowi zwiedzali szkołę oraz uczestniczyli w XV Pokazie Talentów uczniowskich. Jest to coroczna impreza, która już na stałe wpisała się w tradycję kaliskiego liceum.

Kolejnym punktem wizyty panelowej były rozmowy z:

 1. uczniami na temat udziału w kółkach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, stosowania elementów OK
 2. rodzicami na temat działań podjętych przez szkołę w celu rozwijania zainteresowań i pasji uczniów oraz refleksji o stosowaniu elementów OK
 3. nauczycielami na temat działań mających na celu rozwijania ich zainteresowań i pasji oraz refleksji o stosowaniu elementów OK

Z odbytych rozmów paneliści wyciągnęli następujące wnioski:

- Nauczyciele są zaangażowani w swoją pracę, dostosowują ją do potrzeb i oczekiwań uczniów. Relacje nauczycieli z uczniami można określić jako przyjazne, partnerskie”.

- „Uczniowie bardzo dobrze mówią o szkole. Nie żałują dokonanego wyboru. Bardzo pozytywnie wyrażają się o elementach OK stosowanych w szkole i wskazują na ich skuteczność”.

- „Uczniowie są bardzo zaangażowani w działania szkoły. Chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijają swoje pasje i zainteresowania”.

- „W szkole dużo się dzieje. Uczniowie są autentycznie zaangażowani w działania na terenie szkoły. Przejawiają dużą inicjatywę. Szkoła doskonale przygotowuje do matury i studiów. Panuje tu miła atmosfera”.

- „Szkoła oferuje różnorodne zajęcia. Daje możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Stawia na aktywność społeczną”.

- „Szkoła ma bardzo dobry kontakt z rodzicami, którzy traktowani są jak partnerzy. Rodzice dobrze wypowiadają się o szkole. Cenią wysoki poziom nauczania”.

Kulminacyjnym punktem spotkania był panel, który poprzedziła uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki. Uczniowie podczas uroczystości mogli zaprezentować swoje zdolności aktorskie, taneczne i wokalne.  

Panel rozpoczął się od powitania wszystkich gości przez panią dyrektor. Następnie moderator panelu reprezentujący Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej – Jacek Pasierb przedstawił reguły i cele spotkania. 

Szkoła pracowała nad dwoma celami:

Cel I - Nauczyciele stosują wybrane elementy OK - cele i NaCoBeZU – prezentacja Anna Werbińska.

Cel II - Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych – prezentacja Aneta Zadka.

Podczas dyskusji panelowej wspólnie zastanawialiśmy w jaki sposób najlepiej wprowadzać elementy oceniania kształtującego, jak przekonać nauczycieli do pracy z OK. Jak rozwijać pasje i zainteresowania młodzieży. Dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Zgodnie z procedurą po dyskusji panelowej udaliśmy się na wewnętrzną, zamkniętą naradę. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu zasługuje na tytuł Szkoły Uczącej Się.

Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatu SUS.

notował  Jacek Pasierb