Tytuł „Szkoły Uczącej Się”


Tytuł Szkoły Uczącej Się jest honorowym tytułem nadawanym szkołom uczestniczącym w programie Szkoła Ucząca Się. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy koncentrują się na procesie uczenia się uczniów.

 

Tytuł mogą uzyskać szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą:

  • W działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany (CRS2 lub dawny RUN) - wdrażają strategie oceniania kształtującego. Nadanie tytułu odbywa w trakcie panelu koleżeńskiego organizowanego przez zainteresowaną szkołę.
  • W Klubie SUS lub Laboratoriach Praktyki Edukacyjnej - realizują wyzwanie dotyczące uczenia się i nauczania oraz wykorzystują Praktyki Współpracy Nauczycieli. Nadanie tytułu odbywa się w trakcie konferencji upowszechniającej organizowanej przez zainteresowaną szkołę.