Tytuł „Szkoły Uczącej Się”


Tytuł “Szkoła Ucząca Się” jest honorowym tytułem nadawanym szkołom w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie strategii uczenia się i nauczania lub praktyki pracy nauczycieli.

 

Tytuł mogą uzyskać szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą:

  1. W działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany ( CRS2 lub dawny RUN). Wdrażają strategie oceniania kształtującego. Nadanie tytułu odbywa w trakcie panelu koleżeńskiego organizowanego przez zainteresowaną szkołę.
  2. W Klubie SUS lub Laboratoriach Praktyki Edukacyjnej. Wdrażają Praktyki Pracy Nauczycieli (PPN). Nadanie tytułu odbywa się w trakcie konferencji upowszechniającej organizowanej przez zainteresowaną szkołę.