nazwę szkoły wpisz w takim brzmieniu, jaki ma być na certyfikacie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celu realizacji i sprawozdawczości finansowej programu, do którego przystępuję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a także w celu informowania o przedsięwzięciach, produktach i usługach CEO, teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych w ww. ustawie. Dane mogą zostać udostępnione przez CEO sponsorowi programu w celu rozliczenia dofinansowania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przystąpienia do programu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem regulaminem programu Tytuł Szkoły Uczącej Się i akceptuję wszystkie jego postanowienia.