Tytuł Szkoły Uczącej Się


Tytuł Szkoły Uczącej Się jest honorowym tytułem nadawanym szkołom w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie strategii uczenia się i nauczania lub praktyki pracy nauczycieli. Tytuł jest docenieniem wysiłków nauczycieli i dyrektora szkoły.

 

Tytuł mogą uzyskać szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą:

  1. W działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany (CRS2 lub dawny RUN). Wdrażają strategie oceniania kształtującego. Nadanie tytułu odbywa w trakcie zewnątrzszkolnej konferencji upowszechniającej organizowanej przez szkołę w ramach danej edycji CRS2.
  2. W Klubie SUS. Rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów realizując wybrane indywidualnie przez szkołę wyzwanie oraz wykorzystując Praktyki Współpracy Nauczycieli. Nadanie tytułu odbywa się w trakcie konferencji upowszechniającej organizowanej przez zainteresowaną szkołę.