Zaangażowane szkoły

Na mapie poniżej zamieszczamy szkoły, które uczestniczyły w działaniach programu od 2016 r.

  • W dwuletniej edycji działania Całościowy rozwój szkoły uczestniczy ok. 45 szkół (30 szkół – poziom podstawowy, 15 szkół – poziom zaawansowany). Poniższa mapa obejmuje edycje od 2016 roku (od XV edycji – poziom podstawowy, od VII edycji – poziom zaawansowany).
  • W dwuletniej edycji działania Klub i Laboratorium bierze udział ok. 35 szkół (15 szkół – Laboratorium, 20 szkół – Klub). Niektóre szkoły są z nami dłużej niż 2 lata. 
  • W każdej edycji działania Studia Podyplomowe Liderów Oświaty bierze udział 36 dyrektorów/ek lub wicedyrektorów/ek. Studia ukończyło już ponad 1300 uczestników (regularne edycje + dwie edycje Akademii Liderów Oświaty. Poniższa mapa obejmuje słuchaczy od 2021 roku. 

Tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ jest honorowym potwierdzeniem, że dyrektor i nauczyciele w swojej pracy koncentrują się na procesie uczenia się poprzez wdrażanie oceniania kształtującego, rozwijanie praktyk współpracy oraz strategii podnoszących jakość nauczania się i efektywność uczenia się uczniów i uczennic. 

Szkoły otrzymują tytuł po ukończeniu całościowych programów rozwoju szkół (Całościowy rozwój szkoły – poziom podstawowy i zaawansowany). Wieloletnia praktyka szkolna  i współpraca z programem „Szkoła ucząca się” w Klubie i Laboratorium owocuje tytułem LIDERA SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. W historii programu przyznaliśmy ponad 500 tytułów w różnych latach.  

Na mapie poniżej można sprawdzić, które szkoły w Polsce uczestniczyły w działaniach Programu w określonych latach oraz uzyskały dany tytuł.

Wyszukaj szkoły

Lista szkół

Nazwa szkoły Miejscowość Województwo Działanie

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.