Spotkania dyrektorskie w maju

 • Całościowy rozwój szkoły

W minionym tygodniu uczestnicy spotkań dyrektorskich trzech edycji Całościowego rozwoju szkoły – poziomu zaawansowanego (kończąca się edycja X, będąca na półmetku edycja XI i inaugurująca proces rozwojowy edycja XII) pracowali w kameralnych grupach, które pozwalały na zawiązywanie lub pogłębianie relacji, dzielenie się trudnościami i próbami ich rozwiązań oraz wypracowywanie dobrych praktyk.

Sprzyjała temu otwartość i elastyczność trenerek: Beaty Kacprowicz – dyrektorki konsultantki, Mirki Rokickiej – opiekunki działania, Przemka Kluge – eksperta ds. rozwoju dyrektorów i wykładowców Danuty Sterny – ekspertki ds. oceniania kształtującego.

We wszystkich grupach była okazja do rozmawiania o przywództwie dyrektora skoncentrowanym na uczeniu się uczniów czyli o przywództwie edukacyjnym (warsztat Przemka Kluge), korzyściach wynikających ze stosowania strategii oceniania kształtującego w codziennej praktyce, zwłaszcza tej docelowej związanej z rozwijaniem u uczniów samodzielnego uczenia się, samosterowności i odpowiedzialności za swój rozwój (wykłady Danuty Sterny), zmianie edukacyjnej (obawach, trudnościach, efektach i dalszych planach) a także o wartościach i kulturze organizacyjnej szkoły.

Uczestników połączyły wartości, które są dla nas ważne w życiu osobistym, ale które mocno wpływają na nasze środowiska pracy. Były to m.in.: zaufanie, życzliwość, odpowiedzialność, niezależność i wolność, rozwój, miłość, wiara i rodzina.

Na poszczególnych spotkaniach nie zabrakło konkretnych warsztatów wzmacniających dyrektora we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole. W zależności od tego, na jakim etapie realizacji Całościowego rozwoju szkoły jest placówka, uczestnicy zajmowali się: diagnozą zasobów w szkole, spojrzeniem na to, gdzie są we wdrażaniu i upowszechnianiu OK, konkretnymi praktykami takimi jak obserwacja koleżeńska i wzajemne wsparcie w radzie oraz praca z zadaniem edukacyjnym.

“Widoczne było duże zaangażowanie dyrektorów w rozmowę o procesie zmiany szkoły na różnych poziomach – poczynając od wsparcia metodycznego dla nauczyciela, a kończąc na roli rodziców i ich zaangażowaniu, które ulega zmianom na różnych etapach edukacyjnych dziecka.” – zauważyła Justyna Chachuła, koordynatorka zaawansowanego poziomu Całościowego rozwoju szkoły.

O programie opowiadała Sylwia Żmijewska-Kwiręg, szefowa Programu i członkini Zarządu CEO. Zaprosiła też uczestników do rozmowy o wyzwaniach, planach i potrzebach. W czasie rozmów wybrzmiały bardzo konkretne potrzeby związane z planowanymi na rok szkolny 2022/23 szkolnymi priorytetami, w tym: współpraca z rodzicami, pozytywna dyscyplina, upowszechnianie OK, rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów czy praca nad drużynowością rady pedagogicznej.

 

Wszyscy obecni wnieśli nie tylko energię i zaangażowanie w te spotkanie, ale także swoje eksperckie spojrzenia na kwestie związane z budowaniem zespołów nauczycielskich, motywacją uczniów, dbaniem o rozwój emocjonalny ucznia oraz kwestiami wychowawczymi.

 

Wśród szkół uczestniczących w działaniu Całościowy rozwój szkoły – poziom zaawansowany znalazły się też takie, którym udało się:

 

 • odejść od oceniania stopniami na rzecz oceny kształtującej – tak m.in. pracuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łomiankach,
 • budować drużynę z wszystkimi pracownikami szkoły – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus w Józefosławiu i w Warszawie, MOS w Łomiankach
 • wdrożyć ocenę kształtującą w klasach I-III i rozpocząć wdrażanie jej w klasach starszych.
Konferencja inauguracyjna Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja XII
Konferencja inauguracyjna Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja XII
Konferencja inauguracyjna Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja XII
Konferencja inauguracyjna Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja XII
Konferencja podsumowująca Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja X
Konferencja podsumowująca Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja X
Konferencja podsumowująca Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja X
Konferencja Konferencja podsumowująca Całościowy rozwój szkoły - poziom zaawansowany edycja X

Inne aktualności

Aktualności

08/06/2022
 • Klub
 • Laboratorium
Konferencja Marzeń
W dniach 2-4 czerwca odbyła się konferencja dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół, które w roku szkolnym 2021/2022 angażowały się w działania programu “Szkoła ucząca się” - Klub lub Laboratorium...
czytaj więcej»
02/06/2022
 • Nauczycielska Akademia Internetowa
Doskonalenie zawodowe 2022/23
Wielkimi krokami zbliża się finał pracowitego roku szkolnego - pełnego wyzwań, ale też budujących doświadczeń, okazji do uczenia się i wzajemnego inspirowania. Zanim udacie się na zasłużony wypoczynek zapraszamy do...
czytaj więcej»
12/04/2022
 • Nauczycielska Akademia Internetowa
Jak skutecznie doceniać uczniów?
Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu Pomagajmy się uczyć. Tym razem zastanowimy się wspólnie nad tym - jak skutecznie doceniać uczniów? Podczas spotkania zainspirujemy się praktykami nauczycielskimi dotyczącymi udzielania informacji...
czytaj więcej»
Inauguracja studiów w Collegium Civitas, w Warszawie
12/04/2022
 • Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Odpowiedzialni liderzy
Odpowiedzialne przywództwo w szkole to takie przywództwo, które budowane jest na odkrywaniu i definiowaniu własnej tożsamości jako lidera, liderki, zapraszaniu do decyzji i działania osadzonego w aktualnym kontekście (lokalnym i...
czytaj więcej»
Szkoła Podstawowa w Staniszewie
03/03/2022
 • Całościowy rozwój szkoły
Szkoła na drodze zmiany
Marzec to intensywny czas działań w Całościowym rozwoju szkoły – głównym działaniu programu „Szkoła ucząca się”. Pomaga on szkołom dotrzeć do celu, jakim jest zmiana kultury pracy szkoły w obszarze...
czytaj więcej»
01/02/2022
 • Odporna szkoła
Wspieramy dyrektora w wyzwaniach
Poprzez cykliczne webinaria i seminaria odpowiadamy na wyzwania, z którymi mierzy się szkoła. Proponujemy praktyczne rozwiązania, które wspierają nauczycieli i dyrektorów w pracy w zmiennych warunkach. W centrum „Odpornej szkoły”...
czytaj więcej»

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.