Działania

Kursy internetowe

Proponujemy interaktywne kursy internetowe doskonalące praktykę nauczania i oceniania, które zapoznają z nowymi metodami i technikami nauczania i oceniania oraz dają możliwość, w trakcie trwania kursu, wypróbowania ich w codziennej pracy w szkole.
Kursy internetowe NAI prowadzone są na  przyjaznej dla użytkowników interaktywnej platformie internetowej.

Warsztaty dla rad pedagogicznych

Organizujemy warsztaty stacjonarne i online doskonalące warsztat pracy nauczycieli oraz wprowadzające nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania.
Warsztaty przeznaczone są dla szkół zainteresowanych poprawą procesu i efektów uczenia się wszystkich swoich uczennic i uczniów poprzez stosowanie lepszych metod nauczania i organizacji wspólnej pracy w szkole.

Całościowy rozwój szkoły

Całościowy rozwój szkoły to dwuetapowe działanie, w którym szkoły wprowadzają do praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego i efektywnego uczenia się (poziom podstawowy) oraz  pogłębiają praktykę oceniania kształtującego i rozwijają współpracę nauczycieli (poziom zaawansowany).
Wspieramy w nim szkoły w profesjonalizacji warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów oraz pomagamy zmieniać stopniowo relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i dyrekcją.

Klub i Laboratorium

W Klubie i Laboratorium szkoły pogłębiają rozumienie procesu uczenia się, rozwijają wybrane strategie uczenia się uczniów, wypracowują materiały pomocnicze i kształcą innych.
Otrzymują wsparcie CEO w utrwaleniu i poszerzeniu stosowania oceniania kształtującego a także w rozszerzaniu wiedzy o procesie uczenia się, ideach, metodach, narzędziach i efektywnych praktykach nauczania.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Trzysemestralne studia dla dyrektorów i wicedyrektorów rozwijają kompetencje liderskie, skoncentrowane są na uczeniu się i nauczaniu, zmianie i przywództwie edukacyjnym. Pozwalają na nowo spojrzeć na swoje przywództwo w szkole, wzmacniają poczucie sensu pracy dyrektora i przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu.

Zobacz inne obszary naszych działań

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

a