Program


OK zeszyt -  to zeszyt, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać...

Zapraszamy na kurs internetowy OK ZESZYT

FILM o OK zeszyt (3 minuty) >>


Kogo zapraszamy? 


OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach, chcących w sposób praktyczny wzbogacić swój warsztat pracy o elementy oceniania kształtującego (OK). Nie muszą jeszcze znać Oceniania Kształtującego, ani zasad OK zeszytu. Mogą zacząć od początku i praktycznie poznawać go podczas kursu pod dobrą merytoryczną opieką. Jeśli już czytali o OK, to będą mogli uporządkować wiedzę i zastosować ją od razu praktycznie w swojej szkole. Z naszych trzyletnich doświadczeń wynika, że to najlepszy sposób do wprowadzenia OK w swojej pracy oraz do zainteresowania nim także innych nauczycieli w szkole. To po prostu DZIAŁA!

Czy można się jeszcze zgłosić?
TAK. Do 10 września przyjmujemy jeszcze zgłoszenia.

Jak długo trwa kurs?

Kurs trwa od 15 maja 2018 roku do 28 lutego 2019 roku, z przerwą na wakacje.

Dlaczego nie semestralnie?

Kurs jest tak przemyślany, że w maju i czerwcu nauczyciele poznają koncepcję i zasady OK zeszytu, a we wrześniu już mogą zacząć wprowadzić OK zeszyt w swojej klasie. W trakcie kursu wprowadzane są nowe elementy, uczestnicy pracują i rozwijają się wspólnie. Wakacje to czas pracy indywidualnej, najczęściej jest to czas powstawania ciekawych pomysłów na zaproszenie uczniów do nowej wspólnej przygody.

 

Czym są Grupy Przedmiotowe?

Uczestnicy pracują w Grupach Przedmiotowych, np. poloniści z polonistami. Mamy w tej chwili 38 grup przedmiotowych: matematyka, edukacja początkowa, język angielski, język niemiecki, fizyka, biologia, przyroda... Jeśli zgłosi się więcej chętnych, prawdopodobnie powstaną nowe grupy. Wszystko zależy od liczby chętnych nauczycieli.

Grupy Przedmiotowe liczą maksymalnie 10 osób. Dzięki temu nauczyciele wymieniają się doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu ze swojej grupy. Korzystają też ze stałej opieki i wskazówek Opiekuna - doświadczonego nauczyciela z tego samego przedmiotu, który już prowadził OK zeszyt.

Każdy opiekun sam prowadzi OK zeszyt oraz przeszedł szkolenie w Fundacji CEO przygotowujące do pełnienia roli Opiekuna grupy nazywanego przez nas Okejką.

Czego się nauczymy?

Podczas kursu nauczyciele nauczą się prowadzenia w swojej klasie szkolnej OK zeszytu. Jest to nowy sposób pracy z zeszytem szkolnym, zakładający partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniem. Ok zeszyt, to zeszyt, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać. Zaletą kursu jest to, że uczestnicy pracują w małych grupach nauczycieli tego samego przedmiotu.

 

Jak będzie wyglądał kurs?

Kurs jest prowadzony na specjalnej platformie internetowej. Po opłaceniu kursu otrzymują login i hasło do platformy, przez którą kontaktują się ze swoim opiekunem – konsultantem i innymi uczestnikami, mają dostęp do materiałów i zadań i wspólnie przechodzą przez kolejne etapy, a od września już pracują ze swoimi uczniami w ten nowy sposób. Stopniowo wprowadzają kolejne elementy w pracy ze swoimi uczniami i mają możliwość na bieżąco omawiać swoją pracę z konsultantem, który wspiera uczestnika w jego konkretnym działaniu.

Kurs składa się z 6 modułów, w trakcie których, uczestnicy zapoznają się z przedstawionym materiałem pomocniczym, planują działania i przeprowadzają je w swoich klasach szkolnych. Główna aktywność uczestników w kursie polega na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Każdy z uczestników będzie miał opiekuna-konsultanta (tzw. Okejkę). Będą nimi doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem i zostali przygotowani do pełnienia tej roli.

Po zakończeniu każdego z 6 modułów uczestnicy mają zadanie do wykonania i piszą swoje refleksje. Na zakończenie kursu otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie lub ukończeniu kursu. Można zdecydować jak mocno się angażuje w kurs. Pełna aktywność jest nagradzana zaświadczeniem o ukończeniu kursu, a osoby, które korzystają z kursu, ale jeśli w jego trakcie okazuje się, że nie mogły poświęcać tyle czasu, ile planowały, to także otrzymują zaświadczenie, ale o uczestnictwie w kursie.

 

Spotkania Regionalne

To nietypowa, jak na kurs internetowy, aktywność. Proponujemy Państwu spotkania nie tylko online ale też spotkanie stacjonarne. Tam gdzie tylko grupa może i chce się spotkać, to zachęcamy do uczestnictwa w Spotkaniach Regionalnych. I tak w ubiegłym roku mieliśmy np. spotkanie jednej z grup matematyków w Lublinie, w szkole, w której uczy Opiekunka grupy, a grupa nauczycieli spotkała się w Kaliszu, w szkole jednej z uczestniczek grupy, bo tam wszyscy mieli najbliżej. Takich spotkań było kilkadziesiąt. Dlatego w formularzu zgloszeniowym prosimy o wybranie grupy ze swojego przedmiotu i najbliższą swojego miejsca zamiaszkania.

Jeśli z powodu odległości spotkanie nie może się odbyć, to grupa organizuje spotkanie online. Decyzję o miejscu i dacie spotkania wspólnie podejmuje dana Grupa Przedmiotowa ze swoim opiekunem. Harmonogram prac w kursie wymaga, żeby to był październik lub listopad 2018 roku.

 

Jak się zgłosić?

Wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy. Proszę najpierw go przeczytać i przygotować sobie dane typu: pełny adres i regon szkoły, a jeśli za kurs płaci szkoła, to także dane do faktury dla jednostki prowadzącej szkołę (np. gmina czy stowarzyszenie)

Forrmularz zgłoszeniowy >>>

 

Jaki jest koszt uczestnictwa?

Koszt uczestnictwa w III edycji kursu OK zeszyt wynosi: 450 zł (od uczestnika).

Możliwa jest płatność w ratach:

I rata - 300 zł

II rata - 150 zł

 

Pobierz prezentację o kursie OK zeszyt: