Zapraszamy na kurs internetowy OK ZESZYT


OK zeszyt -  to zeszyt, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać...

 

FILM o OK zeszyt (3 minuty) >>

 

Kogo zapraszamy? 

OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach, chcących w sposób praktyczny wzbogacić swój warsztat pracy o elementy oceniania kształtującego (OK). Nie muszą jeszcze znać Oceniania Kształtującego, ani zasad OK zeszytu. Mogą zacząć od początku i praktycznie poznawać go podczas kursu pod dobrą merytoryczną opieką. Jeśli już czytali o OK, to będą mogli uporządkować wiedzę i zastosować ją od razu praktycznie w swojej szkole. Z naszych trzyletnich doświadczeń wynika, że to najlepszy sposób do wprowadzenia OK w swojej pracy oraz do zainteresowania nim także innych nauczycieli w szkole. To po prostu DZIAŁA!

 

Jak długo trwa kurs?

Kurs trwa od 28 września 2020 roku do kwietnia 2021 roku.

 

Dlaczego nie semestralnie?

Kurs jest tak przemyślany, że w czerwcu nauczyciele poznają koncepcję i zasady OK zeszytu, a we wrześniu już mogą zacząć wprowadzić OK zeszyt w swojej klasie. W trakcie kursu wprowadzane są nowe elementy, uczestnicy pracują i rozwijają się wspólnie. Wakacje to czas pracy indywidualnej, najczęściej jest to czas powstawania ciekawych pomysłów na zaproszenie uczniów do nowej wspólnej przygody.

 

Czym są Grupy Przedmiotowe?

Uczestnicy pracują w grupach przedmiotowych, np. poloniści z polonistami lub międzyprzedmiotowych np. przedmioty przyrodnicze. Wszystko zależy od liczby chętnych nauczycieli.

Grupy liczą maksymalnie 10 osób. Dzięki temu nauczyciele wymieniają się doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu ze swojej grupy. Korzystają też ze stałej opieki i wskazówek Opiekuna - doświadczonego nauczyciela z tego samego lub pokrewnego przedmiotu, który już prowadził OK zeszyt.


Każdy opiekun sam prowadzi OK zeszyt oraz przeszedł szkolenie w Fundacji CEO przygotowujące do pełnienia roli Opiekuna grupy nazywanego przez nas Okejką.

 

Czego się nauczymy?

Podczas kursu nauczyciele nauczą się prowadzenia w swojej klasie szkolnej OK zeszytu. Jest to nowy sposób pracy z zeszytem szkolnym, zakładający partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniem. Ok zeszyt, to zeszyt, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać. Zaletą kursu jest to, że uczestnicy pracują w małych grupach nauczycieli tego samego przedmiotu.

 

Jak będzie wyglądał kurs?

Kurs jest prowadzony na specjalnej platformie internetowej. Uczestnicy otrzymują login i hasło do platformy, przez którą kontaktują się ze swoim opiekunem – konsultantem i innymi uczestnikami, mają dostęp do materiałów i zadań i wspólnie przechodzą przez kolejne etapy, a od września już pracują ze swoimi uczniami w ten nowy sposób. Stopniowo wprowadzają kolejne elementy w pracy ze swoimi uczniami i mają możliwość na bieżąco omawiać swoją pracę z konsultantem, który wspiera uczestnika w jego konkretnym działaniu.

Kurs składa się z 6 modułów, w trakcie których, uczestnicy zapoznają się z przedstawionym materiałem pomocniczym, planują działania i przeprowadzają je w swoich klasach szkolnych. Główna aktywność uczestników w kursie polega na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Każdy z uczestników będzie miał opiekuna-konsultanta (tzw. Okejkę). Będą nimi doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem i zostali przygotowani do pełnienia tej roli.

Po zakończeniu każdego z 6 modułów uczestnicy mają zadanie do wykonania i piszą swoje refleksje. Na zakończenie kursu otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie lub ukończeniu kursu. Można zdecydować jak mocno się angażuje w kurs. Pełna aktywność jest nagradzana zaświadczeniem o ukończeniu kursu, a osoby, które korzystają z kursu, ale jeśli w jego trakcie okazuje się, że nie mogły poświęcać tyle czasu, ile planowały, to także otrzymują zaświadczenie, ale o uczestnictwie w kursie.

 

Spotkania Regionalne

To nietypowa, jak na kurs internetowy, aktywność. Proponujemy Państwu spotkania nie tylko online ale też spotkanie stacjonarne. Tam gdzie tylko grupa może i chce się spotkać, to zachęcamy do uczestnictwa w Spotkaniach Regionalnych. I tak w ubiegłym roku mieliśmy np. spotkanie jednej z grup matematyków w Lublinie, w szkole, w której uczy Opiekunka grupy, a grupa nauczycieli spotkała się w Kaliszu, w szkole jednej z uczestniczek grupy, bo tam wszyscy mieli najbliżej. Takich spotkań było kilkadziesiąt. Dlatego w formularzu zgloszeniowym prosimy o wybranie grupy ze swojego przedmiotu i najbliższą swojego miejsca zamiaszkania.

Jeśli z powodu odległości spotkanie nie może się odbyć, to grupa organizuje spotkanie online. Decyzję o miejscu i dacie spotkania wspólnie podejmuje dana grupa ze swoim opiekunem. Harmonogram prac w kursie wymaga, żeby to był październik lub listopad 2019 roku.

 

Jak się zgłosić?

Wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy. Proszę najpierw przygotować sobie dane typu: pełny adres i regon szkoły, a jeśli za kurs płaci szkoła, to także dane do faktury dla jednostki prowadzącej szkołę (np. gmina czy stowarzyszenie)

Forrmularz zgłoszeniowy >>>


 

Koszt uczestnictwa w IV edycji kursu OK zeszyt wynosi: 460 zł (od uczestnika).

Mogą zapisywać się sami nauczyciele, może też za kurs zapłacić szkoła.

 • Proponowane warianty:
  • Wariant I (całość):
   • I wpłata w wysokości 460 zł (w ciągu dwóch tygodni od wysłania zgłoszenia)
  • Wariant II (2 raty):
   • I wpłata w wysokości 300 zł (w ciągu dwóch tygodni od wysłania zgłoszenia)
   • II wpłata w wysokości 160 zł w terminie do 31.10.2019

Prosimy o wpłaty na podstawie otrzymanej od nas faktury.

W tytule przelewu prosimy podać: Kurs OK zeszyt ed. IV, imię i nazwisko lub Kurs OK zeszyt ed. IV, imię i nazwisko, …. rata

 

Pobierz prezentację o kursie OK zeszyt: