Program


Kogo zapraszamy? Każdego nauczyciele z każdego przedmiotu i na każdym poziomie i z dowolnym stażem pracy. Po raz pierwszy zapraszamy też nauczycieli bibliotekarzy i nauczycielki i nauczycieli przedszkoli prowadzących klasy zerowe.

Jak będzie wyglądał kurs?: Pracować będziemy w grupach nauczycieli tego samego przedmiotu. Kurs będzie prowadzony na specjalnej platformie internetowej i prawdopodobnie z wykorzystaniem portalu społecznościowego i platformy blogowej (możliwość wypowiadania się na blogu jest możliwa tylko dzięki posiadaniu konta pocztowego na gmail.com) oraz webinariów. Nad formą tych rozwiązań jeszcze pracujemy. Dodatkowo (do wyboru) uczestnicy będą mogli wziąć udział w organizowanych regionalnie konferencjach konsultacyjnych lub w webinariach.

Kurs będzie miał kilka modułów, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z przedstawionym materiałem pomocniczym, zaplanują działania i przeprowadzą je w swojej klasie szkolnej. Głowna aktywność uczestników w kursie polegać będzie na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu.  

Każdy z uczestników będzie miał opiekuna-konsultanta (O-K). Będą nimi doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem i zostali przygotowani do pełnienia tej roli.

Kurs planujemy rozpocząć w październiku. Początkowe moduły dotyczyć będą przygotowań i planów związanych z prowadzeniem OK zeszytu. Od drugiego semestru uczestnicy rozpoczną pracy z OK zeszytem w klasach szkolnych.

 

Pobierz prezentację o kursie OK zeszyt: