W SP w Stawiszynie każda klasa ma swój zeszyt pochwał i uwag. Jest on podstawą do wystawienia oceny z zachowania oraz do uzyskania punktów w plebiscycie do tytułu Super Społecznik.


- Czasem warto naprowadzić ucznia i pomóc mu samodzielnie dojść do wniosków, niż udzielać bezpośredniej odpowiedzi (w kontekście pytań ucznia do nauczyciela) - radzi Ewa Jurgiel, SP w Sosnowcu.


Wynik surowy nie jest miarodajną oceną jakości nauczania. EWD pokazuje nam wpływ szkoły na rozwój ucznia - rekomenduje Magdalena Ulman.


- Stwarzam sytuacje bezpieczne dla dziecka – uczeń musi wiedzieć, że ma prawo popełniać błędy, które koryguje samodzielnie lub razem z innymi - rekomenduje Lidia Sawicka ze SP w Toruniu.


- Projekt rzeczywiście daje wymierny efekt, który można wykorzystać np. w postaci pomocy dydaktycznych, uczy niezbędnej umiejętności - pisze Barbara Sabuda – Pietrasik, nauczycielka języka obcego w SP w Bestwinie.


- Jeżeli uświadamiamy sobie cele lekcji, to już nie jest tylko „ja uczę was”, ale już „uczycie się”, czyli „uczymy się” - dobra praktyka wypracowana w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.


Lekcja wychowania fizycznego może odbywać się przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki, a ich nauczyciel całkiem dobrze radzi sobie z obsługą urządzeń multimedialnych.


Indywidualna informacja o wynikach sprawdzianu O zwierzętach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu Klasa VI Nazwisko i Imi....


Uczestnicy kursów Nauczycielskiej Akademii Internetowej wprowadzają teorię z zajęć do codziennej pracy z uczniami. Poznajcie przykłady dobrych praktyk N@I i wykorzystujcie je na swoich lekcjach.

Strony