KURS "AKTYWNY SAMORZĄD UCZNIOWSKI – KURS DLA OPIEKUNÓW"


Samorząd uczniowski jest świetnym narzędziem, poprzez które młodzi ludzie mogą zaangażować się w życie szkoły i realizować swoje pomysły. Uczniowie, poprzez działanie w samorządzie, mogą przekonać się, że mają realny wpływ na otoczenie i tak naprawdę wiele zależy od nich samych. Niestety jednak samorządy uczniowskie często działają słabo. By to zmienić, proponujemy kurs „Aktywny samorząd uczniowski – kurs dla opiekunów”. To właśnie opiekun samorządu pełni niezwykle ważną rolę jeśli chodzi o zachęcenie uczniów do zaangażowania w pracę na rzecz szkoły.

Aleksandra Balcerska, nauczycielka fizyki z Gimnazjum nr 2 w Zgierzu, napisała na forum:
"Uważam, że rola opiekuna jest bardzo ważna na każdym z etapów projektu. Na początku opiekun wspiera, pomaga, później delikatnie nadzoruje, a na końcu pomaga podsumować i wyciągnąć wnioski. Praca metodą projektu polega głównie na pracy uczniów, uważam jednak, że muszą wiedzieć że mają kogoś takiego, do kogo zawsze mogą przyjść i powiedzieć „Potrzebuję pomocy..., nie wiem jak mam to zrobić żeby...” I tu nie chodzi żeby nauczyciel powiedział danej osobie jak ma to zrobić, tylko żeby nakierował daną osobę na odpowiedni trop, a może przedstawił kilka rozwiązań do wyboru."

W trakcie kursu nauczyciele dowiadują się, na czym powinna polegać rola opiekuna samorządu, jakich metod można używać, by uczniowie mogli w największym stopniu rozwijać swoje kompetencje i czerpać satysfakcję z pracy na rzecz społeczności szkolnej. Agnieszka Gibasiewicz, nauczycielka religii w Szkole Podstawowej w miejscowości Kowale Polskie zauważa:
"Myślę, że należałoby częściej brać pod uwagę pomysły uczniów. Większość realizowanych projektów jest narzucanych i wykonywanych na przymus – musisz, bo… Ważne, by dać uczniom możliwość decydowania, ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Trzeba podać jasne kryteria oceny i wyjaśnić, co ich czeka, gdy nie zrealizują zadań. Ustalić jak najbardziej szczegółowy harmonogram, by każdy wiedział kiedy?, co? i kto?."

 

Opis kursu:

Samorząd uczniowski to świetne, lecz często słabo wykorzystywane narzędzie rozwijania u młodych ludzi umiejętności społecznych, nauki samodzielnego działania oraz poczucia współodpowiedzialności za otoczenie.

Wszystkich nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspierać uczniów w samorządności i dopingować ich do podejmowania ciekawych działań na rzecz szkoły, zapraszamy na kurs internetowy „Aktywny samorząd uczniowski - kurs dla opiekunów”. W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

  •     prawnych podstaw funkcjonowania i finansowania SU
  •     roli opiekuna w animowaniu i wspieraniu działań SU
  •     metod motywujących uczniów do działania
  •     pozyskiwania sojuszników i współpracy w ramach rady pedagogicznej i społeczności lokalnej
  •     udziału w programach organizacji pozarządowych, UE, współpracy międzynarodowej.

Uwaga: kurs skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Jak zorganizowany jest kurs?

Kurs składa się z ośmiu modułów. W każdym module uczestnik zapoznaje się z materiałem dydaktycznym na temat danego zagadnienia. Następnie poznane metody sprawdza w praktyce, wspólnie z uczniami wykonując takie zadania, jak: zorganizowanie spotkań, przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów SU, zaplanowanie projektu.

Wnioski z działań praktycznych są omawiane z mentorem i innymi uczestnikami kursu. Platforma kursu pozwala na poznanie relacji z działań innych uczestników, komentowanie ich, wymianę pomysłów na forum.


Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy kursu poznają i wykorzystają pomysły na działania SU przedstawione lub wypracowane w kursie oraz w praktyce wypróbują techniki motywowania uczniów do pracy w ramach SU. Korzyści z zainicjowanych działań uczniowskich odniesie cała społeczność szkolna.


Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są opiekunami samorządów uczniowskich.

Od uczestników kursu nie jest wymagane regularne prowadzenie zajęć z uczniami, bowiem opieka nad samorządem nie wymaga bycia nauczycielem przedmiotu.


Czas trwania kursu:

Kurs odbywa się w ciągu jednego roku szkolnego, trwa od października do maja.


Zaświadczenia:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 120-godzinnego kursu.

Więcej o programie CEO Samorząd uczniowski na stronie www.samorzaduczniowski.pl