KURS DOBRA LEKCJA Z OCENIANIEM KSZTAŁTUJĄCYM (OK LEKCJA) "ZAAWANSOWANY"


W tym roku szkolnym uruchomimy 4 różne kursy związane z ocenianiem kształtującym. Zmiana formuły jest reakcją na potrzeby uczestników kursów, którzy w swoich informacjach zwrotnych często wskazywali na zbyt szybkie tempo i brak możliwości utrwalania zasad oceniania kształtującego w praktyce szkolnej. 

Kurs OK 1 - "podstawowy"

Kurs OK 1 - "podstawowy" dla nauczycieli klas 1-3

Kurs OK 2 - "zaawansowany"

Kurs OK Lekcja - "zaawansowany"


Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym (OK LEKCJA) - "zaawansowany"

Dla kogo jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy poznali już zasady oceniania kształtującego i pragną wdrażać ocenianie kształtujące w swojej codziennej pracy z uczniami. Dla tych, którzy przedkładają praktykę nad teorię i chcą doskonalić jakość swojej pracy i pracy uczniów na lekcjach. 

Istota merytoryczna:

W kursie będziemy skupiać się na planowaniu lekcji, a przede wszystkim na celach uczenia się na konkretnej lekcji oraz zadaniach edukacyjnych dla uczniów. 

Jak zorganizowany jest kurs?

Kurs składać się będzie z modułów. W każdym module uczestnicy będą mieli do wykonania zadanie, które będzie polegało na zaplanowaniu pewnych aspektów pracy z uczniem na lekcji, realizacji planu w praktyce oraz podzieleniu się swoją refleksją z wykonanego zadania i efektów. 

Kurs prowadzony jest metodą "3 razy i", co oznacza:

  • indywidualną opiekę mentora (coaching) – każdy z kursantów korzysta z indywidualnej opieki i wsparcia mentora.
  • interakcyjność – w kursie jest kilka różnych form wymiany doświadczeń między uczestnikami kursu, uczestnikami i mentorami oraz uczestnikami i kierownikiem. Uczestnicy wzajemnie komentują sprawozdania i wymieniają się doświadczeniami na forum kursu.
  • internet – kurs prowadzony jest w całości na specjalnie przygotowanej platformie internetowej.

Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy nauczą się planować lekcję wykorzystując kluczowe elementy oceniania kształtującego i zastosują je w swojej pracy dydaktycznej oraz przedyskutują z innymi uczestnikami korzyści i trudności wypływające z takiej pracy.

Adresaci kursu:

Na kurs zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, również przedszkolnego. Jednak uczestnictwo w tym kursie wymaga twórczego dostosowania elementów OK do wieku przedszkolaków.

Nauczyciel biorący udział w kursie musi prowadzić regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami.

Czas trwania kursu:

Kurs odbywa się podczas jednego roku szkolnego, trwa od października do maja.

Zaświadczenie:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 90-godzinnego kursu.


Opinia uczestnika o kursie:

Elementy OK układają się w konkretny plan przekładania odpowiedzialności za uczenie się na ucznia.

Wypowiedź nadesłała Anna Ptak, język polski

Gimnazjum nr 5, Koszali


Nauczycielu – czy chciałbyś, by Twoje lekcje wyglądały tak, jak zajęcia Anny Janik, nauczycielki nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej nr 10 w Zamościu? Jej podopieczni wiedzą, co będą robili na lekcji, co mają umieć na poszczególne sprawdziany, jak powinni pracować, aby osiągnąć zamierzony cel oraz są świadomi zdobywania wiedzy czy umiejętności, dzięki następującym pomysłom:

"Na tablicy magnetycznej w tabeli, w dwóch kolumnach: obowiązkowe i dodatkowe przyczepiam obrazki (piktogramy) lub zdania czy przykłady działań, wskazując, co wszyscy muszą umieć po lekcji, a co ci, którzy chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności czy wiadomości. Potem określam, na co będziemy szczególnie zwracać uwagę podczas zajęć, aby posiąść wskazane umiejętności i wiedzę. Zapisuję to na tablicy lub uczniowie wklejają przygotowane wcześniej karteczki do zeszytów."

Amelia Klimczuk ucząca geografii w gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego w Chełmie zachęcała uczniów do współpracy w ramach oceniania kształtującego, tłumacząc, że jest to:
"Sposób, który pomoże uczyć się każdemu z was, a moja rola będzie polegała na wspieraniu was, ukierunkowywaniu, a nie tylko ocenianiu. Wybieram wasza klasę. Będę za każdym razem informować was o celach i zasadach pracy, oraz oczekiwaniach, dawać wskazówki, jeśli będziecie popełniać błędy. Nauczanie stanie się naszą wspólną sprawą, a wasze sukcesy będą też moimi. Proponuję współpracę, czy zechcecie z niej skorzystać?."

Warto, by nauczyciele sami zadali sobie pytanie, czy chcieliby wprowadzić w swojej klasie ocenianie kształtujące.