KURS JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI


Nauczycielu, chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej motywować uczniów do nauki? Zastanawiasz się, jak można zachęcić swoich podopiecznych do większego zaangażowania podczas lekcji? Jak sprawić, by chętnie podejmowali nowe wyzwania, chcieli i umieli współpracować z innymi, a także potrafili samodzielnie myśleć? Kurs internetowy „Jak motywować uczniów do nauki” da Ci możliwość poznania ponad 40 metod i technik mobilizujących i angażujących uczniów. Ich zastosowanie sprawi, że uczniowie będą aktywnie uczestniczyli w lekcji, nie „przejdą obok” niej. Twoi podopieczni będą zmobilizowani do podejmowania trudniejszych zadań, a praca podczas lekcji będzie lepiej zorganizowana.Różnorodność metod prezentowanych w czasie trwania kursu pozwala każdemu nauczycielowi na dokonanie optymalnego wyboru. Jak pisze Magdalena Fellmann, nauczycielka języka łacińskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej:

"Ważne, by umiejętnie dobrać metodę do klasy. Nie tylko ze względu na poziom nauczania, ale i na charakter klasy. To nauczyciel musi zdecydować, w jaki sposób i za pomocą której techniki uczeń ma się poczuć bezpiecznie oraz jak podnieść wartość tych, którzy są nieśmiali oraz jak zintegrować klasę. Wszystkie te metody służą zwiększeniu zaangażowania uczniów w naukę, rozwijają umiejętność pracy w grupie, uczą współpracy i samodzielnego myślenia oraz pomagają efektywnie wykorzystać czas lekcji."


 

Uczestnicy kursu wymieniają wiele jego zalet:

"To świetny poradnik metodyczny. Pozwala łatwo, bez stresu, wybierając dogodny dla siebie czas, wzbogacić warsztat każdego nauczyciela" – ocenia Elżbieta Rybicka, nauczycielka przyrody ze Szkoły Podstawowej w Warszawie, a Jolanta Rębecka z zespołu szkół w Gawlikach Wlk. dodaje:"Te techniki wskazują, jak sprowadzić ucznia ze złej drogi, nie urażając go i jak docenić, by nie popadł w pychę. Na lekcjach z zastosowaniem technik panuje przyjazna aura. Włączę je do swojej pracy, szkoda tylko, że tak późno skorygowałam swoje błędy!"

Opis kursu

Uczestnicy kursu poznają ponad 40 metod i technik przydatnych na każdym poziomie nauczania i w każdym przedmiocie.

W trakcie kursu nauczyciele nauczą się stosować metody, które:

 • mobilizują i angażują uczniów
 • sprzyjają podejmowaniu przez nich wyzwań
 • uczą współpracy, samodzielnego myślenia
 • pomagają dobrze wykorzystać czas lekcji.


Jak zorganizowany jest kurs?

W każdym z siedmiu modułów kursu uczestnicy poznają kilka technik motywowania uczniów do nauki, z których wybierają jedną. Przeprowadzają lekcję z użyciem tej techniki, a następnie opisują swoje refleksje w sprawozdaniu.

 

Kolejne moduły dotyczą:

 1. ukladu lekcji mobilizujacego do pracy
 2. motywowania przez zwiększanie poczucia własnej wartości i zachęcania bez nagród
 3. mobilizowania uczniów do podejmowania coraz trudniejszych zadań
 4. organizowania pracy na lekcji
 5. uczenia pracy zespołowej
 6. uczenia samodzielnego myślenia
 7. powtarzania i oceniania.Każdy uczestnik ma ścisły kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego sprawozdania. Dostępne są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem). Sprawozdania napisane przez innych nauczycieli dostępne są dla wszystkich uczestników kursu. Możliwe jest ich komentowanie, a dyskusja na forum jest stałym wymogiem kursu.


W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

 

Kurs prowadzony jest metodą „3 x i”, co oznacza:

 • indywidualną opiekę mentora (coaching) – każdy z kursantów korzysta z indywidualnej opieki i wsparcia mentora.
 • interakcyjność – w kursie jest kilka różnych form wymiany doświadczeń między uczestnikami kursu, uczestnikami i mentorami oraz uczestnikami i kierownikiem. Uczestnicy wzajemnie komentują sprawozdania i wymieniają się doświadczeniami na forum kursu.
 • internet – kurs prowadzony jest w całości na specjalnie przygotowanej platformie internetowej.


Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy szkolenia poznają 43 techniki motywujące uczniów do nauki, praktycznie zastosują co najmniej 7 z nich, przedyskutują z innymi kursantami ich efektywność, wprowadzą nowe techniki do własnego warsztatu pracy. (Istnieje możliwość poszerzenia uczestnictwa w kursie o pracę metodą portfolio nauczycielskiego.)


Zmieni się podejście uczniów do sposobu uczenia się i do uczestnictwa w lekcjach. Wzrośnie wśród uczniów poczucie ich własnej wartości, samodzielność, świadomość, umiejętności pracy zespołowej i co najważniejsze - poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się.

Adresaci kursu:

Na kurs zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, również przedszkolnego. Metody proponowane w kursie służą uczniom w każdym wieku.

Warunkiem koniecznym są regularne zajęcia z uczniami co najmniej raz w tygodniu, ponieważ prezentowane metody należy zastosować w toku zajęć i opisać krótko swoje doświadczenie. Dlatego odradzamy kurs wszystkim, którzy prowadzą zajęcia z uczniami doraźnie. Wiele z zaprezentowanych metod znajduje zastosowanie głównie w pracy z grupą uczniów, rzadziej w nauczaniu indywidualnym.


Kurs może być realizowany przez pojedynczego nauczyciela ze szkoły, choć optymalnym rozwiązaniem jest więcej niż jeden nauczyciel.


Czas trwania kursu:

Kurs odbywa się podczas jednego roku szkolnego, trwa od października do maja.

Zaświadczenie:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 90-godzinnego kursu.

Opinie uczestników o kursie:

To świetny poradnik metodyczny. Pozwala łatwo, bez stresu, wybierając dogodny dla siebie czas, wzbogacić warsztat każdego nauczyciela. Założyłam sobie teczkę z najciekawszymi metodami i korzystam z niej.

Elżbieta Rybicka, nauczycielka przyrody

Szkoła Podstawowa nr 341, Warszawa

 

Wygodny, atrakcyjny sposób uczenia się i doskonalenia zawodowego. Nie musisz nigdzie jechać by zdobyć wiedzę oraz wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami. Ten kurs to nie tylko teoria, która odbiega od naszej rzeczywistości, to same przydatne dla naszego warsztatu metody, które naprawdę motywują, a co więcej dają wymierne efekty w nauczaniu.

Agnieszka Larweczka, nauczycielka języka angielskiego

Zespół Szkół nr 3, Kościan

 

Zbiór wielu ciekawych metod, z których kilku trzeba „dotknąć”. Wiele kursów stacjonarnych to teoretyczne podanie zagadnień, które nie zawsze potem chce się sprawdzać w praktyce. Ale nie na tym kursie.

I to najbardziej mi się podobało, praktyka, ćwiczenie różnych dowolnie wybranych metod.

Beata Październiak, nauczycielka nauczania zintegrowanego

Szkoła Podstawowa im św Wojciecha, Włodowice