KURS KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRACY Z UCZNIAMI


CEL KURSU PROWADZONEGO PRZEZ INTERNET:

Przypomnienie koncepcji kompetencji kluczowych oraz rozpoznanie i rozwijanie sposobów ich kształcenia w praktyce: na lekcjach i w pracy wychowawczej szkoły.

 

KRYTERIA SUKCESU KURSU:

Osoby uczestniczące:

  1. poznają koncepcję kompetencji kluczowych zgodnie z najnowszym stanem prawnym, czyli dokumentem Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 roku, priorytetami MEN i celami ujętymi w podstawie programowej;
  2. rozpoznają przykłady kształcenia kompetencji kluczowych w swoim nauczaniu;
  3. zaplanują działania służące zwiększaniu kształcenia kompetencji kluczowych podczas nauczania przedmiotowego.

 

OPIS KURSU:

Osoby biorące udział w kursie poznają/przypomną sobie kompetencje kluczowe kształcone w szkole oraz sposoby ich rozwijania. Rozpoznają, w jakim stopniu uczyli ich do tej pory na swoich lekcjach, a także w jaki sposób mogą pogłębić ich świadome kształcenie. W grupach przedmiotowych (lub pokrewnych przedmiotów) opracują konkretne zadania i sposoby poszerzające kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic.

 

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

  • Koncepcja kształcenia kompetencji kluczowych.
  • Użyteczność osiągania kompetencji kluczowych przez uczniów i ich przydatność w kontekście pracy szkoły.
  • Dotychczasowe kształcenie kompetencji kluczowych w pracy z uczniami na poszczególnych przedmiotach.
  • Tworzenie zadań pogłębiających kształcenie i doskonalenie kompetencji kluczowych.
  • Wymiana pomysłów i doświadczeń kształcenia kompetencji kluczowych do zastosowania w pracy z uczniami.

 

PRZEBIEG KURSU:

Kurs składa się z sześciu modułów merytorycznych. Każdy z nich obejmuje trzy etapy:  dostrzeżenie różnych możliwości i wybór tych najbardziej dla siebie wartościowych (INSPIRACJA), planowanie działania i podejmowanie prób (DOŚWIADCZENIE) i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami (REFLEKSJA O DOŚWIADCZENIU).