KURS 'METODA PROJEKTU W PRACY Z UCZNIAMI" (kurs otwarty)


Metoda projektu nie znika wraz z likwidacją gimnazjów, bo choć obowiązkowa była tylko w gimnazjach, to popularna także w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych.  Obecnie zalecana jest w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Projekt edukacyjny powoduje, że uczniowie uczą się współpracować, bo każdy jest odpowiedzialny za jakąś jego część i muszą  uzgodnić sposób pracy i prezentacji jej efektów. Daje im przestrzeń do pracy zespołowej i często zamienia się w edukacyjną przygodę. Pozwala uczniom na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy. Takie wymagania są dziś podstawą nowoczesnej edukacji.

 

Kurs „Metoda projektu w pracy z uczniami”  jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół. 

W roku szkolnym 2021/2022 kurs będzie dostępny w formie otwartej, bez udziału mentora. Nie prowadzimy do niego rekrutacji. Kurs będzie dostępny nieodpłatnie po zarejestrowaniu się na platformie Celem kursu jest wsparcie nauczycieli w roli  organizatorów warunków do samodzielnego działania uczniów, ponieważ  metoda projektu jest metodą kształcenia polegająca na tym, że zespół osób uczących się, samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Nauczyciel przestaje więc, być osobą centralną procesu nauczania. 

Praca metodą projektu umożliwia wszechstronny rozwój tych cech i umiejętności, które są niezwykle ważne w życiu każdego człowieka i umożliwiają mu osiągnięcie, zarówno sukcesu zawodowego, jak i satysfakcji w realizacji różnych swoich zamierzeń. Pomaga w dostrzeganiu związków pomiędzy różnymi dyscyplinami nauki oraz łączenie teorii i praktyki, myślenia i działania. Daje możliwość uczenia się za pomocą wielu zmysłów. 

Zasadą obowiązującą w naszym  kursie jest łączenie nauki z praktyką. Dlatego podstawowym warunkiem formalnym, który musi spełnić uczestnik kursu jest konieczność przeprowadzenia  razem z uczniami projektu uczniowskiego.

 

W realizacji projektu najważniejsi są uczniowie. To na nich skierowane są korzyści płynące ze stosowania metody projektu. Uczniowie doświadczają współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, osiągania kompromisów. Uczniowie uczą się skąd czerpać informacje, jak je selekcjonować, opracować, przedstawić innymi a w końcowym efekcie uczą się samooceny i oceniania współpracujących w grupie. Istotną rzeczą jest, aby uczniowie potrafili wyciągnąć wnioski ze swojej pracy, wskazać mocne i słabe strony i od razu znaleźć pomysły i rozwiązania jak w przyszłości zamienić słabe strony na mocne.

Elżbieta Leniart, uczestniczka kursu N@I

Jestem nauczycielem w szkole specjalnej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. W naszej szkole praca metodą projektu sprawdza się w stu procentach. Dla naszych dzieciaków szczególnie ważna jest samodzielność i osiągnięcie sukcesu w jakiejś dziedzinie. Projekt daje im tę możliwość. To nie tylko wspaniała metoda podania wiedzy w sposób alternatywny, ale także lekcja samodzielności i pole do realizowania swoich wizji i potrzeb edukacyjnych.

Danuta Romanczyk, uczestniczka kursu N@I

Ucząc języka chcę jednocześnie przygotowywać młodego człowieka do satysfakcjonującego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. Chciałabym, aby mój uczeń był osobą aktywną, samodzielną, twórczą, odpowiedzialną i skuteczną w swoim działaniu. Aby potrafił działać w zespole, miał zaufanie do siebie, swojej wiedzy i umiejętności, jak i do otaczających go ludzi.

Beata Majda, uczestniczka kursu N@IKażdy uczestnik ma ścisły kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego sprawozdania. Dostępne są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem). Sprawozdania napisane przez innych nauczycieli dostępne są dla wszystkich uczestników kursu. Możliwe jest ich komentowanie, a dyskusja na forum jest stałym wymogiem kursu.


W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

 

Adresaci kursu:

Na kurs zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, również przedszkolnego. Metody proponowane w kursie służą uczniom w każdym wieku.