KURS OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (OK2) "ZAAWANSOWANY"


W tym roku szkolnym uruchomimy 4 różne kursy związane z ocenianiem kształtującym. Zmiana formuły jest reakcją na potrzeby uczestników kursów, którzy w swoich informacjach zwrotnych często wskazywali na zbyt szybkie tempo i brak możliwości utrwalania zasad oceniania kształtującego w praktyce szkolnej. 

Kurs OK 1 - "podstawowy"

Kurs OK 1 - "podstawowy" dla nauczycieli klas 1-3

Kurs OK 2 - "zaawansowany"

Kurs OK Lekcja - "zaawansowany"


Ocenianie Kształtujące - kurs dla zaawansowanych (OK2)

Dla kogo jest kurs?

OK2 – siedmiomodułowy kurs przeznaczony jest dla absolwentów kursów: „Ocenianie Kształtujące (OK1)”,  dawny jednoroczny kurs „Ocenianie Kształtujące” lub „Lider OK w szkole”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą kontynuować poznawanie oceniania kształtującego i poszerzać  praktykę stosowania oceniania kształtującego w pracy z uczniami oraz tych, którzy po ukończeniu wcześniejszej edycji kursu dotyczącego oceniania kształtującego pozostali  z niedosytem i przekonaniem, że na systematyczność stosowania pewnych elementów OK zabrakło czasu lub odwagi. 

Kurs przydatny jest nauczycielom wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, również przedszkolnego (uczestnictwo nauczycieli przedszkola wymaga twórczego dostosowania elementów OK do wieku przedszkolaków). Sprawdzi się także w indywidualnej pracy z uczniem.

Nauczyciel biorący udział w kursie musi prowadzić regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami. 

Cele kursu:

 1. Udoskonalenie umiejętności pracy z celami kryteriami sukcesu i informacją zwrotną.
 2. Wykorzystanie oceny koleżeńskiej i samooceny w pracy z uczniami.
 3. Poznanie i wykorzystanie w praktyce pytań kluczowych i technik zadawania pytań.
 4. Wykształcenie umiejętności planowania lekcji zgodnie z filozofią oceniania kształtującego.
 5. Poddanie refleksji dotychczasowych doświadczeń.

Jak zorganizowany jest kurs?

Kurs składa się z siedmiu modułów. Realizując cele kursu uczestnik:

 • wyznacza własne kryteria sukcesu,
 • wykorzystuje swoje doświadczenia - te, które już posiada oraz te, które nabywa poprzez realizację kursowych zadań edukacyjnych,
 • dokonuje wyboru zadań edukacyjnych,
 • poddaje refleksji proces swojego uczenia się,
 • uczy się w dialogu z mentorem i innymi uczestnikami kursu,
 • nie pisze sprawozdań z przebiegu wykonywanych zadań, ale dzieli się swoimi refleksjami po ich wykonaniu.

Kurs prowadzony jest metodą 3 razy i, co oznacza:

 • indywidualną opiekę mentora (coaching) – każdy z kursantów korzysta z indywidualnej opieki i wsparcia mentora.
 • interakcyjność – w kursie jest kilka różnych form wymiany doświadczeń między uczestnikami kursu oraz uczestnikami i mentorami: forum kursu, komentarz pod refleksją z modułu, rozmowa z mentorem. 
 • internet – kurs prowadzony jest w całości na specjalnie przygotowanej platformie internetowej.

Moduły kursu:

Moduł 1 MOJE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA Z OCENIANIEM KSZTAŁTUJĄCYM

Moduł 2   DOŚWIADCZENIA PRACY Z CELAMI I KRYTERIAMI

Moduł 3  DOŚWIADCZENIA PRACY Z INFORMACJĄ ZWROTNĄ   

Moduł 4  OCENA KOLEŻEŃSKA I SAMOOCENA

Moduł 5  PYTANIA KLUCZOWE I TECHNIKI ZADAWANIA PYTAŃ

Moduł 6  PLANOWANIE LEKCJI

Moduł 7  REFLEKSJA O ZMIANIE