NAI-lepsze kursy dla nauczycieli - sprawdź nas!


- Nauczyciele zyskali pewność siebie. Zapraszają mnie na swoje lekcje. Chcą również, żeby inni nauczyciele przychodzili obserwować ich zajęcia. Często proponują kolegom stosowanie metod, które poznali na kursach – ocenia skuteczność Nauczycielskiej Akademii Internetowej Liliana Gerszberg, wicedyrektor zespołu szkół w Olsztynie.

 

A jak wpływ kursów NAI na szkolną rzeczywistość widzą nauczyciele? - Nie muszę już, jak wyszukiwarka internetowa, w każdej chwili być gotowa do bycia ekspertem we wszystkim. Uczniowie stają się sojusznikami nauczyciela, ponieważ czują się współodpowiedzialni za swój proces edukacji. Są bardziej zdeterminowani, ponieważ czują, iż obdarzyliśmy ich zaufaniem jako partnerów w pracy. Uczniowie pracują sprawniej i efektywniej. To oni dbają o właściwe tempo pracy na lekcji, tak by wszystkie założone cele zostały zrealizowane - mówi Izabela Zwierzchlewska, nauczycielka w Zespole Szkół w Klęce, uczestniczka kursu NAI „Ocenianie kształtujące”. - Nie chodzi o to, by pracować ciężej, lecz by pracować mądrzej – podsumowuje ideę kursów NAI Monika Staruzik, nauczycielka w gimnazjum w Mokobodach.

 

Dyrektorze, chcesz, by tak wyglądała codzienność w twojej szkole? By metody nauczania stały się kwestią żywą i otwartą, by nauczyciele korzystali ze swoich doświadczeń i wymieniali się dobrymi praktykami? NAI to zapewnia - w ramach kursów powstają szkolne zespoły, skupiające wszystkich uczestników kursów i, co bardzo ważne, organizujące regularne spotkania dla pozostałych nauczycieli ze szkoły.

Zastosowanie metod poznanych na kursach NAI znacząco zmienia też podejście uczniów do nauki. Szczególnie skuteczne są tu dwa kursy: „Jak motywować uczniów do nauki? ”oraz "Ocenianie kształtujące".

Na kursie o poświęconym skutecznemu motywowaniu uczniów nauczyciele poznają ponad 40 metod i technik mobilizujących i angażujących uczniów. - To świetny poradnik metodyczny. Pozwala łatwo, bez stresu, wybierając dogodny dla siebie czas, wzbogacić warsztat każdego nauczyciela – ocenia Elżbieta Rybicka, nauczycielka przyrody ze szkoły podstawowej w Warszawie, a Jolanta Rębecka z zespołu szkół w Gawlikach Wlk. dodaje: Te techniki wskazują, jak sprowadzić ucznia ze złej drogi, nie urażając go i jak docenić, by nie popadł w pychę. Na lekcjach z zastosowaniem technik panuje przyjazna aura. Włączę je do swojej pracy, szkoda tylko, że tak późno skorygowałam swoje błędy!"

Na kursie „Ocenianie kształtujące” uczestnicy poznają kluczowe elementy tej nowej, niezwykle skutecznej metody nie tylko oceniania, ale przede wszystkim nauczania, stosowanej w najlepszych systemach edukacyjnych na świecie. „Najważniejszą z korzyści z pracy z OK jest to, że nawet uczeń słabszy znajdzie w wymahganiach określonych przez nauczyciela coś, co jest w stanie opracować i czego może się nauczyć. Już z pierwszego sprawdzianu z OK było zdecydowanie mniej ocen niedostatecznych - mówi Edyta Bösch z gimnazjum z Lutomii Dolnej.

W każdej, a zatem i w waszej szkole istnieje samorząd uczniowski. Ale czy działa? Ogromną rolę przy aktywizacji uczniów do pracy na rzecz szkolnej społeczności odgrywa nauczyciel – opiekun samorządu. I dla niego właśnie opracowaliśmy kurs ”Aktywny samorząd uczniowski – kurs dla opiekunów”. Jego uczestniczka, Karolina Walęcka-Tomczak z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu pisze na forum kursu: - Wasze posty czyta się z przyjemnością i faktycznie stanowią inspirację. Przeanalizowałam metody motywowania uczniów i najczęściej stosuję dwie: 1. Uśmiech 2. Utożsamiam się z uczniami - mówię wprost: też jestem zmęczona, też się stresuję, ale...kto jak nie my. Są tak dowartościowani, że praca pali im się w rękach. A Piotr Ślęzak ze Szkoły Podstawowej w Ożarowie dodaje: - Najlepszą motywacją jest pozytywne wzmocnienie, dostrzeżenie zaangażowania ucznia, najmniejszego przejawu kreatywności. Uczniowie bardzo często, bojąc się krytyki, nie chcą wyrażać swoich pomysłów, które po odpowiednim "oszlifowaniu" naprawdę są super. Naszą rolą natomiast jest chwalić i pomagać, wspierać i podkreślać, że praca na rzecz społeczności uczniowskiej to naprawdę wielka sprawa.

NAI skutecznie przeszkolił już 13000 nauczycieli - tutaj poznasz opinie wielu z nich.