Dobre praktyki nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej


Ważnym czynnikiem rzutującym na efektywność wprowadzenia oceniania kształtującego jest wzrost świadomości uczenia się uczniów. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie w wypadku uczniów klas młodszych, jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Służy temu podawanie zarówno celu lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia jak i nacobezu. Jednak to tylko połowa sukcesu, istotne jest sprawdzenie, czy uczniowie rzeczywiście wiedzą, o czym będą się uczyli i pojmują kryteria sukcesu (nacobezu). Technik jest kilka, jednak największą popularnością wśród nauczycieli cieszy się „sygnalizacja świetlna”, pomocne jest wówczas wykorzystanie metodników, które można zakupić w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Civitas i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Uczestniczki kursu dla początkujących „Ocenianie Kształtujące – Edukacja Wczesnoszkolna” wykorzystały inne sposoby sprawdzania zrozumienia/osiągnięcia celów i kryteriów. 

 

Rozumienie celów i kryteriów sprawdziłam przez podniesienie przez dzieci lizaków zrozumienia (Zrozumiałem, Nie zrozumiałem, Nie wszystko rozumiem). Podczas pracy samodzielnej i zespołowej – przydzielanie koralików sukcesu, zastosowanie formy „Sprawdzam ciebie, a ty mnie” (dzieci wymieniają się pracami w parach i sprawdzają poprawność danego kryterium). Na zakończenie lekcji - Studnia zdobytej wiedzy, czyli 3 pudełka z napisem - Płytka (słabo zrozumiałem), Głęboka (wszystko dobrze zrozumiałem), Pływak (jeszcze nie wszystko zrozumiałem, nie ze wszystkim sobie umiałem poradzić, ale…). Dzieci wrzucają koralik sukcesu do odpowiedniego pojemnika. Gdy dziecko nie rozumie wykonywanego ćwiczenia, nie umie sobie z nim poradzić lub ma jakieś pytania to w trakcie samodzielnej pracy podnosi rękę albo lizak zrozumienia. Po określonym czasie na zrealizowanie zadania, analizujemy je wspólnie i poprawiamy ewentualne błędy.
Agnieszka Kubik, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara "Rudego", Mielec

 

Każdy uczeń otrzymuje 6 karteczek ze swoim imieniem: 3 zielone i 3 czerwone. Po każdym etapie lekcji […] zadaję uczniom pytania. Jeżeli uczeń jest w stanie odpowiedzieć na pytanie wkłada zieloną karteczkę do przygotowanego wcześniej koszyka,  jeżeli nie -  do koszyka wkłada karteczkę w kolorze czerwonym.
Barbara Jakubowska, Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. Makuszyńskiego, Zakopane

 

Sposób/sposoby sprawdzania realizacji kryteriów sukcesu w trakcie lekcji.

Uczniowie dostali ode mnie pasek z 15 tarczami zegarów. W czasie wykonywania zadań z odczytywaniem i zaznaczaniem pełnych godzin, zakolorowywali tarczę, kiedy właściwie podali godzinę. 
Anna Bąk, Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium, Poznań

 

Sposób podsumowania stopnia osiągnięcia celu.

Podsumowując zajęcia zastosowałam propozycję "Koszyczek z alfabetem". Dzieci losują karteczki z zapisanymi, znanymi już literami i mówią, jaka to litera. Jeżeli nie wiedzą, proszą o pomoc kolegę lub proszą o podpowiedź typu "Na tę literę zaczyna się wyraz...".
Barbara Rogowska, Oddział Przedszkolny, Nowe GrodzicznoWraz z osiągnięciem celu lekcji uczniowie mogli samodzielnie wybrać sobie nagrodę z "koszyka sukcesu" i przykleić ją obok zapisanego celu lekcji w zeszycie. Natomiast w koszyku sukcesu znajdują się naklejki "motywatorki". Uczniowie sami wybierają dla siebie odpowiednią naklejkę z motywującym ich hasłem, np. "Tak trzymaj!", "Brawo!" itp. Budzi to u nich wiele radości. 
Marta Kruszewska ,Zespół Szkół w Gminie Malbork, Malbork

tekst opracowała Bożena Jakóbczyk