Kurs "Szkoła w sieci..."


Od 3 kwietnia do 8 maja program Szkoła Ucząca Się wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadziły darmowy kurs "Szkoła w Sieci, czyli jak prowadzić i organizować zdalne nauczanie i uczenie się".

W ramach tego działania odbyły się 4 webinaria mające na celu wspieranie nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Oprócz webinarów powstały grupy przedmiotowe na facebooku, które pozwoliły na utworzenie sieci wsparcia także między uczestnikami. W grupach tych czuwali moderatorzy, którzy chętnie komentowali pomysły i refleksje uczestników, a także dzielili sie swoim doświadczeniem. Poszczególne moduły kursu obejmowały następujące tematy: SKUTECZNE ZDALNE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ - POTRZEBY UCZNIA, NAUCZYCIELA, RODZICA; ZADANIA EDUKACYJNE W NAUCZANIU ZDALNYM; OCENIANIE W EDUKACJI ZDALNEJ.

 

Głównym celem kursu było udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy organizują zdalne uczenie się uczniów w formie online, czyli:

 • uporządkowanie ich dotychczasowej wiedzy w zakresie edukacji zdalnej (metody, narzędzia, skuteczne uczenie się online)
 • wsparcie w zakresie wyboru/wykorzystywania adekwatnych do potrzeb i możliwości narzędzi uczenia się i komunikowania online, 
 • wsparcie w zakresie tworzenia uczących sytuacji edukacyjnych (zadań / ćwiczeń) - zdalnie i online
 • wsparcie w zakresie monitorowania procesu uczenia się (w tym oceniania) w czasie nauczania zdalnego.
 
Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi webinarowymi zasobami, które powstały w ramach tego kursu, dlatego udostępniamy Państwu nagrania video:

1. W I webinarium poruszaliśmy następujące kwestie:

 • Co to jest edukacja zdalna? Czy różni się od tradycyjnego nauczania? A czym od nauczania z wykorzystaniem TIK?

 • Co jest najważniejsze w nauce online? 

 • Jak uwzględniać w edukacji zdalnej potrzeby i możliwości ucznia, nauczyciela i rodzica?

 • Jak skutecznie komunikować się z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami i tworzyć wspólnotę online? 

 • Jaka w edukacji zdalnej jest rola wychowawcy? 

 • Link: https://www.youtube.com/watch?v=SwSAlG58u44

2. W II webinarium poruszaliśmy takie zagadnienia:

 • Planowanie pracy.
 • Planowanie zadań edukacyjnych.
 • Rodzaje zadań i praktyczne przykłady.
 • Zadania/sytuacje edukacyjne w edukacji zdalnej na przedmiotach humanistycznych (i nie tylko).
 • Zadania/sytuacje edukacyjne w edukacji zdalnej na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (i nie tylko).
 • Przykłady zadań wspierających komunikację i budowanie relacji.
 • Link: https://www.youtube.com/watch?v=InmugyOvS8U

3. W III webinarium osoby uczestniczące usłyszały o:

4. Z IV webinarium uczestnicy wynieśli następujące umiejętności:

Nauczyciel/ka:

 • podejmie refleksję nad własnym warsztatem pracy - m.in. czego się nauczył/a lub dowiedział/a oraz co chce kontynuować i wzmacniać;

 • będzie znał/a dobre praktyki i pomysły na wykorzystanie doświadczenia edukacji zdalnej w szkole offline;  

 • podejmie refleksję nad rolą ucznia w procesie uczenia się oraz dowie się, jak rozwijać jego samodzielność i odpowiedzialność za ten proces;

 • pozna różne formy wspierania ucznia/ uczniów w procesie uczenia się - do wykorzystania w edukacji zdalnej i offline

 • będzie gotowy/a określić własne cele i plan uczenia (się) zdalnego z uczniami - teraz i w przyszłości.

 • Link: https://youtu.be/v-bp0jduyR4

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak efektywnie spędzony czas!