"Mentorzy w rzece", czyli o szkoleniu mentorów NAI


„Mentorzy w rzece”, czyli o szkoleniu mentorów NAI

 

Początek wakacji, słońce, las, urokliwy ośrodek CEO w Wildze i 50-tka ludzi z pasją – mentorów kursów internetowych N@I. Celem tego spotkania nie był wakacyjny wypoczynek, ale wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności mentorskich, żeby jeszcze lepiej wspierać uczestników kursów „Oceniania kształtującego”, „Dobrej lekcji”, „Jak motywować uczniów do nauki”, „Metody projektu”, „Samorządu uczniowskiego” i „TIK”.

 

Atmosfera leśnego zakątka wzmocniła tylko energię do pracy nad swoim rozwojem. Dążenie do ciągłego doskonalenia się i uczenia w grupie okazały się  dobrym filarem, żeby, poprzez odwołanie się do skutecznych sposobów uczenia się dorosłych, dokonać refleksji nad misją kursów N@I oraz jakością swojej pracy jako nauczyciela i mentora. Tej refleksji sprzyjały rozmowy, inspiracje płynące z filmów oraz dyskusja przeprowadzona m.in. metodą Word Cafe. Ważny dla uczestników był efekt pracy nad dobrymi komentarzami, na podstawie których określili kryteria sukcesu do komentarza mentora. Były to też kryteria do udzielania sobie oceny koleżeńskiej do przywiezionych przez mentorów komentarzy. Kolejnym krokiem było wyszukanie w nich elementów budujących lub wzmacniających dialog z uczestnikiem kursu.

 

Efektem wytężonej pracy były wnioski na temat sposobów, w jaki mentor wspiera nauczycieli: dobre relacje, jakość komentarza, dzielenie się doświadczeniem i inspirowanie. 

 

Podsumowania warsztatów dokonano w formie rzeki refleksji. Okazało się, że „zatokę spokoju” na tym spotkaniu tworzyli inspirujący ludzie, doskonałe warunki pracy oraz pewność słusznej drogi, jaką w przekonaniu uczestników jest wspólne uczenie się i refleksja nad jego jakością. „Nurt refleksji” porywał uczestników wyzwaniami stawianymi na szkoleniu, wymianą doświadczeń, prezentowanymi filmami oraz entuzjazmem uczestników i prowadzących. Co osadziło się w „wirze braków”? – ograniczenia czasowe: „Chcę więcej” – pisali uczestnicy. „Fale potencjału” niosły ze sobą: życzliwość, cenne rozmowy, poczucie wsparcia, optymizm, nieprzeładowana formuła warsztatów i „spotkanie z ludźmi ambitnymi, mądrymi, z pomysłami, pasją do zawodu, pełnymi wiary w lepsze jutro”.  Znalazła się tu również wiara w sens i przydatność misji kursów N@I i pracy mentora. „Szuwary niepokoju” nie dotyczyły więc pracy w kursach, a głównie reformy oświaty i zmian z nią związanych. Na „plaży olśnień” wygrzewały się kryteria dobrego komentarza mentora i poczucie, że „wiem, co zmienić, żeby mój komentarz był lepszy”. Ważnym elementem rzeki refleksji była też „wyspa wyzwań”, na której można było zobaczyć, oprócz gotowości do zmierzenia się z trudnym uczestnikiem i ciągłego doskonalenia się, zaczynanie swoich działań i wypowiedzi od DLACZEGO, jak w „złotym kręgu” przedstawionym przez Simona Sineka. 

 

Las, słońce, rzeka – atrybuty wakacyjnego wypoczynku były czasem realne (las), czasem metaforyczne (rzeka refleksji). Z całą pewnością można powiedzieć, że na tym spotkaniu mentorzy cały czas zanurzeni byli w „rzece refleksji” :)

 

Życzymy Wam Mentorzy i Uczestnicy kursów oraz sobie samym wielu ekscytujących wyzwań i jak najmniej zawirowań w przyszłym roku szkolnym. A zanim rozpocznie się przyszły rok – refleksyjnie odpoczywajcie!

Mirka Rokicka, Iza Jaskółka-Turek, Jaśka Stojak