NAI odpowiedzią na wyzwania związane z reformą edukacji


Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się dla polskich szkół pod znakiem reformy edukacji. Wiąże się z nią szereg nowych wymagań i zmian, przed którymi stają dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Nowa rzeczywistość szkolna to nie tylko likwidacja gimnazjów, ale także zwiększenie ilości oddziałów (siódme klasy) w szkołach podstawowych. Jak zmieścić uczniów w szkołach, jak zmniejszyć dwuzmianowość, jak ograniczyć koszty m.in. adaptacji budynków, wyposażenia sal? Zaistniała sytuacja generuje trudności organizacyjne, z którymi do 4 września każda placówka na pewno sobie poradzi. Ważne, by w tym wszystkim nie zapomnieć o uczniach, bowiem zmiany powinny być dla nich pozytywne, nieodczuwalne; dzieci powinny być bezpieczne i w przyjaznej atmosferze coraz lepiej się uczyć.

Do rozwiązania pozostają dyrektorom szkół dylematy związane z budowaniem relacji, integrowaniem uczniów, rozwiazywaniem problemów wychowawczych zróżnicowanej pod względem wieku społeczności szkolnej oraz inspirowanie do współpracy stałej kadry z nowo zatrudnionymi nauczycielami. Co może pomóc naszym szkołom w takich sytuacjach? Gdzie dyrektor prowadzący świadomą politykę kadrową może znaleźć wsparcie w rozwiązaniu problemów związanych ze zróżnicowanym gronem pedagogicznym?

Ja postanowiłam skorzystać z bogatej oferty N@I, w której odnalazłam dla nauczycieli to, co w mojej szkole będzie im potrzebne – ocenianie kształtujące, bowiem dotychczasowa rada pracuje od wielu lat w duchu OKeja. Ale N@I to nie tylko ocenianie kształtujące. Kursy N@I doskonale wpisują się w potrzeby naszych szkół - prowadzenie planowego rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli wynikających z ich potrzeb oraz potrzeb szkoły. N@I to także inspiracja i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, którzy poszukują praktycznych i efektywnych rozwiązań w pracy z uczniami. To idealna forma szybkich (trwających kilka miesięcy) i dokładnych szkoleń, które oparte są o praktyczne umiejętności do wykorzystania od zaraz w swojej klasie i szkole. To wygodna forma doskonalenia bez uciążliwych i kosztownych wyjazdów, ale nie pozbawiona interakcji z innymi nauczycielami – w każdym kursie istnieją fora, na których uczestnicy udzielają sobie rad i inspirują się wzajemnie. To przestrzeń do wymiany doświadczeń i poznania fachowej literatury, nowości i aktualnych badań edukacyjnych. Wreszcie, to korzystne warunki finansowe i możliwość kształcenia dużej grupy nauczycieli z jednej szkoły jednocześnie.

Małgorzata Borowska -Leszczyszyn

Dyrektor SP w Lubieszewie

 

Zgłoszenia do NAI przyjmujemy tylko do końca września - zapraszamy całe szkoły oraz indywidualnych nauczycieli
>> szczegóły zgłoszeń znajdą Państwo tutaj <<