Nauczyciele piszą o udziale w kursie NAI


Izabela Dymek, język obcy, Gimnazjum nr 21, Toruń

Ocenianie kształtujące nie jest nowością w mojej szkole. Zarówno Dyrekcja, jak i nauczyciele lubią i cenią sobie taką formę oceniania. Bardzo wiele nauczyłam się na kursie internetowym OK1 i regularnie wdrażałam wnioski w dalszą pracę z uczniami. Jak tylko jakaś nowinka się sprawdzi, umieszczam ją w swoich zasobach pomysłów na efektywną lekcję. Jednak cały czas badam preferencje uczniów i modyfikuję nawet sprawdzone pomysły, ponieważ każda grupa jest inna.

Kurs OK2 był niewątpliwie pogłębieniem wiedzy i umiejętności oraz okazją do głębszej refleksji nad stosowaniem przeze mnie OK. Uczniowie coraz częściej sami wiedzą, co zrobili dobrze i nad czym powinni popracować (samoocena) oraz potrafią trafnie podać IZ kolegom, chociaż jeszcze niepełną. Ale prawdziwym odkryciem w OK2 były dla mnie pytania kluczowe. Na pewno muszę jeszcze popracować nad ich stosowaniem ale dostrzegam ich pozytywny wpływ na proces uczenia się uczniów. Pytanie kluczowe motywuje uczniów do poszukiwania odpowiedzi a w trakcie tych poszukiwań uczniowie uczą się jak korzystać z języka angielskiego aby uzyskać na nie odpowiedzi. W ten sposób realizują dwa główne cele lekcji: pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Zauważyłam też, że zauważenie postępów uczniów samo w sobie coraz częściej daje im satysfakcję i motywuje do jeszcze większego wysiłku. A o to chodzi mi w pracy z uczniami.