NOWY KURS: Szkoła w sieci, czyli jak organizować i prowadzić zdalne nauczanie i uczenie się


 

Nauczycielko! Nauczycielu!

Od dwóch tygodni wszystkie szkoły w Polsce mierzą się z wyzwaniem organizacji zdalnego nauczania. Jeśli wciąż masz poczucie, że można to zrobić jeszcze lepiej, w sposób bardziej zaplanowany i z lepszym metodycznym wykorzystaniem zasobów i narzędzi online zapraszamy Cię do udziału w ekspresowym kursie “Szkoła w sieci, czyli jak organizować i prowadzić zdalne nauczanie i uczenie się”

 

Celem kursu jest udzielenie Ci wsparcia w organizowaniu skutecznego nauczania i uczenia się uczniów w formie zdalnej.

W trakcie kursu chcemy:

  • pokazywać i wspólnie z Wami formułować kluczowe warunki i zasady edukacji zdalnej - dla szkoły i i indywidualnego nauczyciela/lki 

  • zaprezentować metody i strategie wspomagające rozwój samodzielności i zaangażowania ucznia w swoje uczenie się w nowych warunkach oraz pomagających realizować treści programowe

  • wskazywać możliwe sposoby współpracy nauczycieli przedmiotowych w zakresie organizacji nauczania zdalnego

  • przedstawić podstawowe  narzędzia do komunikacji z uczniami oraz organizacji uczenia się zdalnego

  • odpowiadać na bieżące potrzeby wynikające z obowiązków nakładanych na nauczycieli przez MEN.

Kurs rozpocznie się 3 kwietnia (piątek) i będzie trwać miesiąc. 

HARMONOGRAM KURSU (może ulec drobnym modyfikacjom)

 

TERMIN

TYTUŁ/ ZAGADNIENIE PRZEWODNIE/FORMA DZIAŁANIA

3.04.2020 

WEBINAR 1: SKUTECZNE ZDALNE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ -  POTRZEBY UCZNIA, NAUCZYCIELA, RODZICA

4-10.04.2020

 

MODUŁ 1/ TYDZIEŃ 1: SKUTECZNE ZDALNE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ-  POTRZEBY UCZNIA, NAUCZYCIELA, RODZICA

14.04.2020 

WEBINAR 2: ZADANIA EDUKACYJNE W NAUCZANIU ZDALNYM

15-22.04.2020 

MODUŁ 2/TYDZIEŃ 2: ZADANIA EDUKACYJNE W NAUCZANIU ZDALNYM

23.04.2020 

WEBINAR 3: OCENIANIE W EDUKACJI ZDALNEJ

24-3.05.2020 

MODUŁ 3 / TYDZIEŃ 3: OCENIANIE W EDUKACJI ZDALNEJ

4.05.2020 

WEBINAR 4: WYCHOWANIE ONLINE  - O ZADANIACH WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY W EDUKACJI ZDALNEJ

lub

WEBINAR 4: EDUKACJA ONLINE W RZECZYWISTOŚCI OFFLINE? CO PO POWROCIE DO SZKOŁY?

Uwaga! Możliwa jest zmiana ostatniego tematu webinaru - adekwatnie do bieżącego kontekstu i potrzeb uczestników. 

 

Aktywności uczestnika/uczestniczki w kursie to:

  • udział w 4 webinarach prowadzonych przez ekspertów i praktyków,

  • realizacja krótkiego zadania zadań praktycznych i refleksja wynikająca z tych doświadczeń,

  • interakcja z innymi uczestnikami kursu w grupach facebookowych i wymiana doświadczeń,

  • interakcja z moderatorami w grupach facebookowych.

Ofertę kierujemy, przede wszystkim, do nauczycieli szkół podstawowych. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kurs jest BEZPŁATNY! Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie placówki doskonalenia nauczycieli o ukończeniu wsparcia online w wymiarze 30 godzin dydaktycznych

 

Rekrutacja do kursu trwa od 27 do 1 kwietnia  2020 r.

Aby zapisać się na kurs, wejdź w link: 

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/szkola-w-sieci-czyli-jak-organizowac-i-prowadzic-zdalne-nauczanie-i-uczenie-sie

W razie pytań prosimy o kontakt: justyna.chachula@ceo.org.pl

 
Działanie prowadzi Szkoła Ucząca Się we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.