Paradygmat kursów internetowych NAI,


Styczeń i luty w szkołach to ferie zimowe. Moduły w kursach NAI przypadające na ten czas są znacznie wydłużone ponieważ na realizację modułu nauczyciele potrzebują 3-4 tygodni roboczych. Każdy moduł w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej realizowany jest podobnie, ponieważ opiera się na tym samym paradygmacie. Podstawa pracy uczestników kursu, to kolejno: inspiracja, doświadczenie w pracy z uczniami oraz refleksja o doświadczeniu. Inspiracją dla kursantów są treści modułu, ale także rozmowa z mentorem w kursie. Najbardziej uczące jest doświadczenie w klasie. Nauczyciele zainspirowani nowymi treściami podejmują decyzję, co nowego, innego chcą wypróbować w swojej pracy z uczniami. Planują to doświadczenie i świadomie przeprowadzają. Wtedy najwięcej dowiadują się, obserwują, odczuwają, wnioskują – uczą się. Na koniec, podejmują refleksję o tym, co się wydarzyło: co się udało, co było trudne, jak wykorzystają wnioski w swojej przyszłej pracy? W takiej refleksji nauczycielom towarzyszy mentor, który jest praktykiem, ponieważ sam pracuje w szkole z uczniami i sam podejmuje podobne praktyki, jak nauczyciel – kursant. Dialog uczestnika kursu i mentora jest wymianą doświadczeń, rozmową dwojga nauczycieli – fachowców, którzy nie boją się nowych wyzwań.

Uczestnicy kursu są w tej pracy już za półmetkiem. Trwa piąty, szósty moduł (w zależności od rodzaju kursu). Życzymy, aby trwający moduł przyniósł następne inspiracje, wyzwania, doświadczenia i wiele satysfakcji.