"Razem nie wiemy"


Gościnne podwoje ośrodka w Wildze, tym razem otworzyły się dla kandydatek na mentorki w kursach Nauczycielskie Akademii Internetowej. Szkolenie przygotowujące do takiej roli odbyło się 23-24 kwietnia. Czas spędziliśmy intensywnie; wypełniony był nieustającymi rozmowami, pytaniami, wymianą doświadczeń.

Na szkoleniu odwoływaliśmy się do dwóch, najistotniejszych dla celu spotkania, doświadczeń uczestniczek: doświadczenia nauczycielskiego oraz doświadczenia bycia uczestniczą kursu NAI. 

W obydwu wątkach najbardziej zajmujące okazało się zagadnienie oceniania kształtującego i nowe działania okejowe, które uczestniczki spotkania podejmowały podczas kursu. We własnych przeżyciach i doświadczeniach szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: co zainspirowało mnie do tego, aby zaryzykować nowe doświadczenie, aby zacząć robić z uczniami coś nowego? Zastanawialiśmy się nad tym, co w treściach kursu, interakcjach z innymi ludźmi, w sytuacji szkolnej oraz w klasie ośmielało nas do tego, by próbować i konsekwentnie powtarzać pewne działania? Szukaliśmy też odpowiedzi na temat roli, jaką pełni mentor.

Na szkoleniu, przede wszystkim, był czas na rozmowę i refleksję: sformalizowaną i przewidzianą aktywnościami szkolenia oraz na tę nieformalną: w czasie przerw i wieczorem, po zajęciach. 

Refleksja na temat własnych doświadczeń, to jeden z elementów paradygmatu, na którym opiera się funkcjonowanie kursów NAI: inspirowanie do spróbowania czegoś nowego w pracy z uczniami – doświadczenie w pracy z uczniami – poddanie refleksji nowego doświadczenia wspólnie z mentorem.  

Ważne dla uczestniczek spotkania było spotkanie z Jackiem Strzemiecznym, przy pomocy którego mogły dyskutować o wnioskach z własnych doświadczeń. Niezwykle inspirujące okazało się wieczorne spotkanie z Danusią Sterną, która pomagała w rozwiązywaniu dylematów i trudności dotyczących wdrażania oceniania kształtującego w klasie szkolnej.

Uczestniczki szkolenia potraktowały możliwość rozwoju zawodowego i „przymiarkę” do roli mentorki kursu jako wyzwanie dla siebie. Jednak jeszcze ważniejszym wyzwaniem okazało się być ocenianie kształtujące w codziennej, nauczycielskiej pracy. Praktykę z ok-ejem uznały zatem za coś, co wymaga ciągłej zmiany i doskonalenia. Własne doświadczenia i zasoby innych ludzi były dużym potencjałem do wykorzystania, a „olśnieniem” okazał się fakt, że „razem nie wiemy”, czyli mamy prawo nie wiedzieć, ale warto szukać odpowiedzi na trudne pytania wspólnie: uczestnik kursu + mentor, mentor + mentor, nauczyciel + drugi nauczyciel, nauczyciel + uczeń, czy wreszcie, wszyscy uczestnicy szkolenia razem. Nie należy bać się pytań, ciągle trzeba poszukiwać wiedzy.

Dużo czasu na szkoleniu przeznaczono na ćwiczenie ważnej umiejętności mentorskiej, czyli na pisanie komentarza do refleksji uczestników kursu oraz myślenie o kryteriach dobrego komentarza.

Uczestniczkom szkolenia dziękujemy za zaangażowanie, pytania i wspólne szukanie odpowiedzi. Życzymy wytrwałości i sukcesów w praktycznym rozwijaniu oceniania kształtującego w pracy z uczniami oraz wielu inspiracji wynikających z pełnienia roli mentorki w kursie NAI.