Szkolenie mentorów


W dniach 27-28 czerwca 2015 roku odbyło się szkolenie mentorów kursów Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Uczestniczyli w nim nauczyciele, którzy przygodę z mentorowaniem dopiero rozpoczynają oraz ci, którzy w pełnieniu roli mentora mają już dłuższy staż. W sumie 69 zapaleńców, którzy poświęcili dwa dni swojego wolnego czasu, aby rozmawiać o…. nauczaniu i uczeniu się.

Dobry mentor, to przede wszystkim dobry nauczyciel, zatem rozmowy na szkoleniu koncentrowały się wokół istoty procesu uczenia się, jego elementów, warunków koniecznych dla stworzenia środowiska motywującego do uczenia się. Drugi najważniejszy wątek, to wszystko to, co w pełnieniu roli mentora przyczynia się do uczenia się w kursach: dialog, ważne pytania, informacja zwrotna i indywidualne spojrzenie na każdego z uczestników.

Różnorodne formy zajęć umożliwiały przede wszystkim rozmowę, refleksję i szukanie odpowiedzi na wiele ważnych i trudnych pytań. Rozmowom nie było końca i do godziny 21:00 trwało world cafe, podczas którego w luźnej i niewymuszonej atmosferze cała grupa dyskutowała żywo na takie ważne tematy jak:

„Wyzwania nowoczesnej szkoły”,

„Szkoła bez stopni”,

„Edukacja interdyscyplinarana w szkole”,

„Dialog wspomagający uczenie się w kursie”,

„Mentor – przewodnik, czy towarzysz”,

„Pytania w procesie uczenia się”,

„Dobry nauczyciel – dobry mentor”.

Mieszały się poglądy, tezy, wymieniano doświadczenia. Każdy uczestnik szkolenia miał możliwość uczestniczyć w dyskusji 3 grup tematycznych, ale wszyscy mieli też okazję usłyszeć główne tezy, pomysły, refleksje wypracowane we wszystkich grupach.

Na koniec uczestnicy dostali zadanie, aby skondensować podsumowanie spotkania w jednym słowie. Padły takie słowa jak: zadowolenie, inspiracja, niedosyt, różnorodność, nowość, wiedza, kreatywność, energia, zaangażowanie, motywacja. Życzymy zatem, żeby wszystkie te odczucia przetrwały wakacyjne rozleniwienie i towarzyszyły wam/nam  w kolejnym roku szkolnym i w nowej edycji kursów NAI.

Janina Stojak