Uczestnicy NAI piszą w ewaluacji kursów


„Mam poczucie, że się rozwijam zawodowo”, Barbara Łukasiak-Turska, uczestniczka VIII edycji kursów NAIDobiega końca kolejna edycja kursów w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, uczestnicy zapoznali się już z materiałami dydaktycznymi, przetestowali je w czasie prowadzonych przez siebie lekcji, wykonali wszystkie zadania w modułach kursowych. Natomiast w ankietach ewaluacyjnych podzielili się swoimi opiniami na temat pracy w kursie.

Najpierw trochę danych:

Jedno z pytań, na które odpowiadali uczestnicy kursu Jak motywować uczniów do nauki?, dotyczyło wykorzystania technik motywujących do pracy poznanych w kursie. Poniższy wykres nie pozostawia złudzeń …  zdecydowana większość potwierdza, że tak się stało. 

Z kolei w kursie Aktywny Samorząd Uczniowski, kursanci zastanawiali się, czy kurs zainspirował ich do podjęcia nowych działań w samorządzie uczniowskim.  Prawie 95% uczestników zauważa, że kurs motywuje do aktywnej pracy.

Na pytanie, czy kurs spełnił Twoje oczekiwania, tak rozkładały się odpowiedzi uczestników kursu Dobra Lekcja z Ocenianiem Kształtującym.

Osoby, które kończyły kurs Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących, między innymi w ankietach określali w skali dziesięciostopniowej przydatność kursu, gdzie 1 oznaczało nieprzydatny, a 10 przydatny. Wyniki mówią same za siebie.

Powyższe wykresy jednoznacznie wskazują, że uczestnicy wysoko oceniają wartość kursów Nauczycielskiej Akademii Internetowej, doceniają ich treści merytoryczne i możliwość wykorzystania pozyskanej wiedzy i umiejętności w praktyce nauczycielskiej. 

 

A poniżej prezentujemy wypowiedzi nauczycieli, którzy ukończyli kurs w roku szkolnym 2016/2017.

 

Kurs miał ciekawą formę i w łatwy sposób umożliwiał uczestnikom przechodzenie z teorii do praktyki. Ponadto była możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych rejonów Polski co samo w sobie jest interesującym pomysłem.
Sandra Blaut, Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących

 

Udział w kursie jest dla mnie nowym doświadczeniem, gdyż po raz pierwszy uczestniczę w takiej formie doskonalenia zawodowego. Moja ocena kursu jest bardzo wysoka. Według mnie zaletami kursu są: stopniowe wprowadzanie poszczególnych elementów oceniania kształtującego, formuła kursu - skłaniająca do stosowania zdobytej wiedzy w pracy z uczniami, informacja zwrotna po każdym module oraz jasne i czytelne materiały dydaktyczne. Niezwykle cenna podczas kursu była dla mnie pomoc i wsparcie mentora. Zaangażowanie pani Ewy, jej profesjonalizm ,wiedza i doświadczenie, a także życzliwa postawa zasługują na 6 z plusem!
Karolina Dettlaff, Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących

 

W kursie internetowym podobało mi się to, że mogłam wykonywać zadania, kiedy miałam, w wyznaczonym terminie, na to czas. Zupełnie inaczej pracuje się, gdy sami do czegoś dochodzimy, przećwiczymy i jest rozłożone to w czasie, w przeciwieństwie do kursów stacjonarnych trwających do późna po całym dniu pracy.  Poza tym, bardzo dobrze współpracowało mi się z moim mentorem, który dawał mi wskazówki i wsparcie w czasie kursu nauki pracy z elementami OK.
Magdalena Fraszkiewicz, Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących

 

Zachęcam tych którzy mieli obawy. Warto!!!  
Bernadeta Krok, Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących

 

Pierwszy kurs, który zmienił tak wiele w mojej praktyce nauczycielskiej. 
Anna Jurczak, Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących

 

Polecam serdecznie tę formę kursu. Zarówno wcześniejsze zaplanowanie działań, jak i ramy czasowe, wpływają mobilizująco na sprawną realizację modułów. Istotna i nieodzowna jest też pomoc mentora. Ja osobiście trafiłam na mentora cudownego :-),  którego komentarze były zawsze inspirujące, kształcące i co ważne niezwykle życzliwe.
Dorota Kaiser-Corlito, Ocenianie Kształtujące - kurs dla początkujących - Edukacja Wczesnoszkolna

 

OK kurs był dla mnie niesamowitą przygodą, ale również wielkim wyzwaniem. Wiedza i informacje, komentarze uzyskane od Mentora pomogły mi inaczej spojrzeć na edukację, nauczanie i uczenie się :)
Magdalena Górczyńska, Ocenianie Kształtujące - kurs dla początkujących - Edukacja Wczesnoszkolna

 

Po raz pierwszy uczestniczyłam w takim szkoleniu. Na początku miałam pewne obawy, jak zawsze przed czymś nowym. Kurs okazał się bardzo przyjazny. Pracowałam we własnym tempie, bez napięcia, co było bardzo komfortowe. Zawsze mogłam liczyć na pomoc mentora i pana z pomocy technicznej.
Krystyna Kończalska, Ocenianie Kształtujące - kurs dla początkujących - Edukacja Wczesnoszkolna

 

Kurs był na wysokim poziomie, bardzo merytoryczny. Spełnił moje oczekiwania, zdobyłam kolejne doświadczenie, które mogłam po każdym module wprowadzać do pracy z uczniami. Zwiększył efektywność nauczania.
Beata Kowalska, Ocenianie Kształtujące - kurs dla początkujących - Edukacja Wczesnoszkolna

 

Kurs OK to „narzędzie” , które pomogło mi w umiejętny sposób  realizować i organizować zdania, które pomagają uczniom przyjąć  odpowiedzialność za własną naukę. 
Monika Nowak, Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących

 

Jestem zadowolona z udziału w tym kursie, spełnił on moje oczekiwania. Fajne było to, że skupiliśmy się na zadaniach praktycznych, co pomogło w przećwiczeniu wielu elementów. A przecież trening czyni mistrza. Dziękuję i pozdrawiam. 
Sabina Szuflitowska, Ocenianie Kształtujące – kurs dla początkujących

 

Udział w kursie, realizacja zadań utwierdziły mnie w czymś, co wydawało mi sie, że wiem: UCZEŃ I JEGO POTRZEBY SĄ NAJWAŻNIEJSZE.
Dorota Barca, Dobra Lekcja z Ocenianiem Kształtującym

 

Myślę, że cenną wartością jest wzrost zaufania do uczniów, do ich odpowiedzialności za własną naukę. Zobaczyłam, że mogę być przewodnikiem, a nie egzekutorem wymagań. 
Agnieszka Białożyt, Dobra Lekcja z Ocenianiem Kształtującym

 

Poznałam bardzo wiele ciekawych metod pracy podczas lekcji, jak nieszablonowo dzielić grupy, jak sprawdzać na bieżąco, czy uczniowie  osiągają poszczególne kryteria. Wiem też, że stosowanie OK na lekcji jest czaso- i pracochłonne, mam na myśli przygotowanie tego wszystkiego przed zajęciami, jednak bezspornie przekłada się ten cały nakład pracy na jakość nauczania. Wiem również, że ciągle muszę pracować nad swoją samodyscypliną i terminowym wywiązywaniem się z zobowiązań.
Karolina Binias-Karabasz, Dobra Lekcja z Ocenianiem Kształtującym

 

Dla mnie ten kurs był bardzo motywacyjny. Myślę, że sama z siebie nie zmobilizowałyby się do tak wielu zadań, zadań, które wprowadziły ożywienie, podniosły atrakcyjność zajęć i przede wszystkim poziom świadomości moich uczniów. Myślę, że przekazywana wiedza stała się bardziej jasna i czytelna przede wszystkim dzięki konkretnym kryteriom sukcesu. To był rok praktyki, a nie tylko teoretyzowania i jestem przekonana, że to dopiero początek mojej przygody z OK. 
Barbara Linkiewicz, Dobra Lekcja z Ocenianiem Kształtującym

 

Każdy moduł był interesujący. Jeżeli nawet nie poznałam czegoś nowego, mogłam przypomnieć sobie, to , co wiem, ale rzadko stosuję. Zdarzało się, że moje sprawozdanie dotyczyło technik, które stosuję, ale to nie był stracony. Musiałam zastanowić się, przemyśleć. Poza tym miałam bardzo dobrą mentorkę. Współpraca z Nią to prawdziwa przyjemność. 
Ewa Babiarz, Jak motywować uczniów do nauki?

 

Z jednej strony kurs upewnił mnie w słuszności podjętych działań i stosowanych metod, z drugiej zaś pokazał nowe kierunki. Na pewno wzbogacił mój warsztat pracy. 
Katarzyna Fiutka, Jak motywować uczniów do nauki?

 

Treści zawarta w kursie były zgodne z tematem i bardzo dobrze przedstawione, nie za dużo nie za mało w sam raz. Idealne rozwiązanie dla zapracowanego nauczyciela. 
Agnieszka Jasiakiewicz, Jak motywować uczniów do nauki?

 

Rzadko zapisuję się na kursy, nie wynika to z poczucia, że już wszystko wiem, czy z faktu, że pracuję 20 lat, raczej z  braku czasu, ważności jednych zadań nad drugimi. Uczestnictwo w tym kursie początkowo mnie przeraziło, że trwa to cały rok, a dziś wierzyć się nie chce, że to już koniec. Uczestnictwo w kursie pozwoliło na chwilę zatrzymać się i zastanowić nad przebiegiem lekcji nad pełniejszym wykorzystaniem 45 minut oraz nad tym, co i ile uczniowie wynoszą z lekcji. 
Katarzyna Olszewska, Jak motywować uczniów do nauki?

 

Reasumując mój udział w kursie stwierdzam, że jestem z niego zadowolona. Zdobyłam nowe doświadczenie, które z pewnością będzie owocować w mojej dalszej pracy. Stosowane metody okazały się skuteczne, podobały się uczniom, zmuszały ich do myślenia, a mnie pozwoliły na refleksję nad swoją pracą.    
Elżbieta Siwek, Jak motywować uczniów do nauki?

 

Przystępując do kursu patrzyłam się na niego przez pryzmat mojego warsztatu nauczycielskiego. Kurs nie tylko wpłynął pozytywnie na jakość mojej pracy, ale także skoncentrował moją uwagę na uczniach, ich możliwościach i potrzebach. 
Sylwia Włodarczyk, Jak motywować uczniów do nauki?

 

Zapraszamy do IX edycji kursów Nauczycielskiej Akademii Internetowej, więcej informacji i tematyka kursów na stronie CEO. 

Wybór i opracowanie tekstu -  Bożena Jakóbczyk