Wiemy, jak uczyć dorosłych


W kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej wykorzystujemy wiedzę o tym, jak uczą się dorośli. Poniżej przedstawiamy opisane w literaturze fachowej zasady uczenia się dorosłych i pokazujemy, w jaki spsoób wykorzystujemy tę wiedzę w naszych kursach.

Zasada: Uczący się sam buduje własną strukturę poznawanej wiedzy, odnosi nowe doświadczenia i informacje do tego, co już wie, do swoich dotychczasowych doświadczeń, do struktur wcześniej stworzonych przez siebie. Nikt z zewnątrz nie może zbudować/narzucić uczącemu się jego nowej wiedzy. Dlatego w naszych kursach prosimy uczestników o refleksję z modułu. W refleksji pomaga, między innymi, wybór na początku kursu trzech uczniów, których reakcjom nauczyciel przygląda się przez cały czas trwania kursu.

Zasada: Wykorzystanie wiedzy, którą uczący się już posiada oraz nabudowywanie nowej wiedzy na już posiadanej. Każdy nauczyciel uczestniczący w kursie ma swoje własne metody nauczania i swoje doświadczenia, również w dziedzinie, którą proponujemy w kursie. Pomagamy nauczycielom ujawnić ją w taki sposób, aby poprzez nowe doświadczenie mógł ją rozwinąć lub skorygować. Dlatego materiały kursowe nawiązują do dotychczasowych doświadczeń uczestników. Zarówno do tych z pracy z uczniami, jak i do tych, gdy uczestnicy sami byli uczniami.

Zasada: Uczenie jest procesem aktywnym i bez tej aktywności uczącego się proces ten nie zachodzi. Kluczowa dla aktywnego procesu uczenia się jest motywacja, która powstaję dzięki temu, że uczący się jest zainteresowany tym, czego się uczy, widzi znaczenie tego, czego się uczy (korzyści, przydatność) i jest pewien, ze jest zdolny do tego, aby się tego nauczyć. Dlatego w naszych kursach proponujemy uczestnikom inną formułę kursu, nie „wiedzową”, a „doświadczeniową”. Kurs nie ma na celu dostarczania wiedzy. Nasi kursanci wypróbowują dobre i sprawdzone praktyki, odnoszą je do własnej pracy, poddaja refleksji wykonaną próbę i uznają je za przydatne lub nie.

Zasada: Uczenie się jest procesem społecznym, interakcją z inną osobą, która jest podobnie lub bardziej zaawansowana w stosowaniu nowej umiejętności. Interakcji tej bardzo pomaga zarówno możliwość dyskusji, jak i wspólna praca w parach, czy w grupie. Warto korzystać z wiedzy i doświadczenia innych inspirować się i uczyć się od kogoś. Dlatego uczestników naszych kursów zachęcany do zapoznawania się i inspirowania przemyśleniami innych nauczycieli, do dyskusji i wzajemnego komentowania refleksji.

Zasada: Uczący jest świadomy swojego procesu uczenia się, wie i analizuje swoje sposoby uczenia się. Wie, co powoduje, że się efektywnie uczy, staje się samosterowny w uczeniu się. Uczący się chce wiedzieć i oceniać, czy i ile się nauczył. Dlatego uczestnicy naszych kursow mają wybór w wielu sprawach. Mentorzy jedynie towarzyszą im w procesie uczenia się.

Zasada: Uczenie się w strefie najbliższego rozwoju. Każdy człowiek ma swoją własną sferę rozwoju. Zadania w trakcie uczenia muszą w nią trafiać. Dlatego w naszych kursach mentor jest czujny na potrzeby kursanta, modyfikuje kurs tak, aby kursant mógł z powodzeniem się rozwijać. Mentor akceptuje strefę najbliższego rozwoju każdego uczestnika zamiast „ciągnąć” go do jednakowo zawieszonej dla wszystkich poprzeczki.