"Zadomowieni" w kursach NAI


Kursy Nauczycielskiej Akademii Internetowej ruszyły 3 października. Kilkuset nauczycieli rozwija swoje umiejętności w różnych kursach. Najwięcej nauczycieli, od podstaw, poznaje istotę oceniania kształtującego w kursie dla początkujących. Liczna grupa kontynuuje pracę z uczniami zgodnie z koncepcją oceniania kształtującego, w kursie dla zaawansowanych oraz planowanie lekcji uwzględniającej proces uczenia się, w kursie „Dobra lekcja”. Nie zabrakło też chętnych, aby praktykować metody i techniki, które pomagają uczniom się uczyć - działają na nich motywująco. Nauczyciele opiekujący się Radami Uczniowskimi Samorządów szkolnych poszukują dobrych praktyk w kursie Samorząd Uczniowski – kurs dla opiekunów.

W pierwszym tygodniu uczestnictwa w kursach można było zapoznać się z organizacją platformy, kursu i zapoznać z kierownikiem i mentorami oraz innymi uczestnikami – „weszliśmy do przedpokoju”. Kolejny tydzień, to już wejście do „pokoju pracy” i planowanie i realizacja zadań pierwszego modułu.

Liczymy, że uczestnicy naszych kursów odnajdą w nich bezpieczną, „domową” atmosferę wypełnioną  życzliwością i sprzyjającą ciekawym rozmowom o własnych doświadczeniach. 

Pozdrawiamy wszystkich uczestników Nauczycielskiej Akademii Internetowej i życzymy satysfakcji.