06 Lutego 2017


 czyli, jak przebiega moduł kursu?

19 Października 2016


czyli, co słychać w Nauczycielskiej Akademii Interentowej?

30 Czerwca 2016


czyli o szkoleniu mentorów kursów NAI – Wilga 25-26.06.2016

30 Maja 2016


Kolejna refleksja na temat udziału w kursie

Strony