Informacje


Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI) oferuje kursy dotyczące praktycznych problemów nauczania. Każdego roku bierze w nich udział ok. 2000 nauczycieli różnych przedmiotów, wszystkich typów i poziomów szkół.

Internetowy i interakcyjny kurs trwa kilka miesięcy - najczęściej od października do maja. W tym czasie nauczyciele poznają metody i techniki, wypróbowują je w pracy z uczniami oraz poddają refleksji swoje doświadczenie. Refleksję kursanta ułatwiają komentarz i dialog z mentorem – doświadczonym nauczycielem praktykiem, a także wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi tego samego przedmiotu, równolegle uczestniczącymi w kursie.

W rocznych działaniach Nauczycielskiej Akademii Internetowej może wziąć udział indywidualny nauczyciel lub cała szkoła (minimum 4 nauczycieli z jednej szkoły). Po zakończeniu działania szkoła otrzymuje dyplom ukończenia Nauczycielskiej Akademii Internetowej, zaś jej uczestnicy - zaświadczenia o ukończeniu konkretnego kursu NAI. (Uwaga: jeżeli kursów internetowych nie ukończy min. 4 nauczycieli ze szkoły, szkoła nie otrzyma dyplomu NAI).

Udział kilku nauczycieli w kursach to szansa dla całej szkoły na poprawę jakości nauczania, oceniania i wychowania. Uzupełnieniem formuły szkoleń wirtualnych są wewnętrzne spotkania kursantów w ramach szkolnych zespołów NAI oraz spotkania z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej.

 Tematy kursów NAI

Charakterystyka kursów

  • Uczestnicy w trakcie kursu wypróbowują poznawane metody we własnej pracy w szkole.
  • Każdy z uczestników pozostaje pod indywidualną opieką mentora, który komentuje jego sprawozdania, odpowiada na pytania, służy swoją radą i doświadczeniem.
  • Uczestnicy na bieżąco dzielą się opiniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu i inspirują się wzajemnie.
  • Kursy prowadzone są na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników. Żeby uczestniczyć w kursie, wystarczy mieć - w domu lub w szkole - dostęp do Internetu.

Kursy składają się z kilku części. W każdym module uczestnicy kursu najpierw zapoznają się z przedstawioną inspirującą praktyką nauczania, teoriami i przykładami, następnie wybierają interesujące ich metody, wprowadzają je do swojej pracy z uczniami, a relację i swoje refleksje zamieszczają w sprawozdaniu publikowanym na platformie kursu. Uzupełnieniem formuły szkoleń wirtualnych są wewnętrzne spotkania kursantów w ramach szkolnych zespołów NAI oraz spotkania z innymi nauczycielami z rady pedagogicznej.

 

Koszt udziału w XII edycji kursów NAI (2021/2022)

Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w rocznych kursach internetowych wynosi 1400 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł. Udział indywidualnego nauczyciela to 450 zł. Szczegółowe informacje w dziale "Opłaty".

Czas trwania kursów i opinie

Nauczycielska Akademia Internetowa pracuje od października do maja. W październku 2021 r. ruszy XIII już edycja NAI – unowocześniona i zmodyfikowana w oparciu o ośmioletnie doświadczenia. W dziesięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 14000 nauczycieli. Ich opinie o konkretnych kursach można przeczytać tutaj.

Efekty kursów

Nauczycielska Akademia Internetowa wspiera szkoły w realizowaniu wymogów podstawy programowej. Stawia ona przed szkołami ambitne zadania uczenia myślenia naukowego, badawczego poznawania świata, umiejętności samodzielnej nauki, pracy zespołowej, wykorzystywania nowej wiedzy w praktyce. Szkoła ma indywidualnie podchodzić do każdego ucznia, kształcić jego pasje i zainteresowania. Nauczycielska Akademia Internetowa pomaga te zadania zrealizować. Dzięki kursom nauczyciele poprzez zmianę efektywności nauczania podnoszą jakość uczenia się uczniów.

Nauczycielska Akademia Internetowa to największe tego rodzaju przedsięwzięcie edukacyjne w Polsce. Wyrasta z realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programu Szkoła Ucząca Się, w ramach którego od 2002 roku prowadzimy doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem Internetu. NAi szkoli nauczycieli wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów i poziomów szkół (dokładne informacje w opisach kursów).

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Sus ulotka nai www.pdf (149KB)