Dlaczego NAI spełnia oczekiwania nauczycieli?


Rozpoczęliśmy rekrutację szkół i nauczycieli do V edycji kursów Nauczycielskiej Akademii Internetowej (rok szkolny 2013/2014). Z tego powodu postanowiliśmy zastanowić się, co kieruje naszymi kursantami, podejmującymi decyzję o udziale właśnie w naszym programie - jakie są ich motywacje, oczekiwania i obawy. Przeprowadziliśmy ankietę wśród uczestników IV edycji NAI w pierwszym tygodniu ich pracy, kiedy, nie znając jeszcze treści kursów i realiów platformy e-learningowej, zalogowali się na niej po raz pierwszy.

Decyzję o udziale w kursach internetowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej, jak wynika z ankiety nauczyciele podejmują kierując się różnymi przesłankami. Najwięcej z badanych stawia na swój rozwój zawodowy oraz podnoszenie jakości nauczania w szkole, w której uczą. Drugą grupą powodów są: chęć wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursów, możliwość nauki w domu dzięki internetowej formie kursu oraz wprowadzania zmian w szkole.

Ponad jedna trzecia nauczycieli przystępujących do kursów NAI określa siebie jako osoby, dla których obsługa komputera jest trudna lub raczej trudna. NAI wychodząc naprzeciw ich obawom przygotował przejrzystą i intuicyjną w obsłudze platformę kursów e-learningowych. Tym bardziej należy jednak docenić odwagę tych nauczycieli, którzy zdecydowali się na formułę kształcenia on-line.

Szczegółowe wyniki ankiety załączamy poniżej. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami o programie NAI i zgłoszenia swojej szkoły do programu,