III edycja N@I, czyli początek zmian w szkołach


W dniach 11-12 października odbyła się konferencja inaugurująca III edycję Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Uczestniczyło w niej 80 dyrektorów szkół zgłoszonych do programu. Przyjechali do Miedzeszyna z całej Polski, aby poznać się nawzajem, a przede wszystkim, aby poznać N@I.  Z czym wyjeżdżają?

Urszula Skrzypczak, Dyrektor SP nr 1 w PiastowieUrszula Skrzypczak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie:

Chcę pracować nad podniesieniem efektywności kształcenia i wyników nauczania. Mam bardzo ambitną kadrę nauczycielską - nie było problemu znalezienia trzonu grupy, która mam nadzieję "zarazi" teraz pozostałych. Z tej konferencji wyjeżdżam z gotową receptą na dobrze zorganizowany, profesjonalny zespół N@I z udziałem dyrektora, czyli wspólne poszukiwanie wsparcia i rozwiązań na cały rok.

 

Andrzej Dąbek, Zespół Szkół w MysłakowicachKrystyna Górecka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie

Przystąpiliśmy do NAI gdyż chcemy się rozwijać i doskonalić. Nauczyciele sami, z własnej inicjatywy, wyrazili chęć uczenia się w N[at]I[dot] Mam nadzieję, że uczestnicy tych kursów będą inicjatorami zmian w szkole i zainspirują innych.

 

Andrzej Dąbek, Zespół Szkół w Mysłakowicach:

Naszym celem jest poprawa jakości nauczania w naszej szkole. Chcemy tego dokonać poprzez wprowadzenie zasad oceniania kształtującego. Na pewno stworzymy zespół N@I aby propagować wiedzę i umiejętności zdobyte na kursach wśród pozostałych nauczycieli w szkole.

 opracowanie Magda Pater