Konferencja dyrektorów otwiera II edycję N@I


N@I pozwoli nam uczyć się od siebie wzajemnie. Jest pomysłem na lepszą szkołę. Zmienia mentalność nauczycieli. Zbliża całą społeczność szkolną. N@I jest drogą, w której nie błądzimy. Sposobem, żeby zarazić inne szkoły w gminie Ok-ejem. Wielkim krokiem ku temu, żeby szkoła stała się otwarta na zmiany. N@I to rozumni nauczyciele, a skoro oni, to również uczniowie - wymieniali czym jest N@I w ich szkołach dyrektorzy uczestniczący na konferencji w Miedzeszynie 19 i 20 października.

 
Najważniejsze, czego się nauczyliśmy, to że fakt, że uczenie on-line może być bardzo profesjonalnym i bardzo kształcącym doświadczeniem. Pozwala ono nauczycielom otrzymać to, czego potrzebują, w czasie, kiedy tego potrzebują, w przystępny dla nich sposób.
Artykuł z „Education Week”, 26 marca 2009 r. - „Teacher Training Goes in Virtual Directions;

Educators see an explosion in online-only offerings”,

Melinda G. George, dyrektor Public Broadcasting Service’s TeacherLine
 
Wasze zaangażowanie i Wasz udział w tym przedsięwzięciu jest bardzo istotny – podczas powitania usłyszeli dyrektorzy szkół, którzy 19 października przyjechali na konferencję inaugurująca II edycję N[at]I[dot] Dyrektor Nauczycielskiej Akademii Internetowej Krzysztof Nierojewski podkreślał, jak ważne jest wsparcie dyrektora udzielane nauczycielom, którzy rozpoczęlin@ilepsze kursy internetowe. - To jest bardzo istotne, żebyście Wy, dyrektorzy, czynnie włączyli się w pracę nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby wasi nauczyciele wiedzieli, że zawsze mogą się do was zwrócić z pytaniami, propozycjami, problemami, żeby byli z wami w stałym kontakcie. Zależy nam na stworzeniu zespołu N@I, który obejmie również dyrekcję i będzie efektywnie i świadomie działał w szkole przez cały rok realizując wyznaczone zadania i plany. Wy, dyrektorzy, macie pomysł na to, jak z nauczycielami przeszkolonymi na kursach N@I można pracować, by cała rada pedagogiczna mogła z ich wiedzy i doświadczenia skorzystać, żeby można było mówić o oddziaływaniu tego programu na szkołę, nie tylko na tych pojedynczych nauczycieli.
 
Bez PAFW nie bylibyśmy tu razem
 
Tymi słowami został zapowiedziany Radosław Jasiński, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - partnera Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym wspólnie realizujemy Nauczycielską Akademię Internetową. Radosław Jasiński, nawiązując do 10 rocznicy istnienia PAFW, opowiedział o jej historii oraz o partnerstwie z CEO. - Jesteśmy dumni z tej współpracy i cieszymy się, że jesteśmy tu razem, na tych wszystkich plakatach - mówił.
 
Dlaczego zaczynamy od dyrektorów?
 
Wiemy, że efektywna zmiana w oświacie może się odbyć tylko wtedy, kiedy dyrektorzy będą w nią zaangażowani – podtrzymywał myśl przewodnią konferencji Jacek Strzemieczny, prezes CEO. Mówił, że aby udało się osiągnąć cel, jakim jest wprowadzenie zmian w pracę nauczycieli z uczniami, dyrekcja musi wspierać swoich nauczycieli, a efektywne doskonalenie powinno stać się częścią kultury pracy rady pedagogicznej.
 
Prezes CEO skupił się na formule doskonalenia nauczycieli i powołując się na liczne badania naukowe, określił, jak powinno ono wyglądać:
 • skoncentrowane na procesie nauczania i uczenia się uczniów.
 • stwarzać możliwość natychmiastowe zastosowanie nowych umiejętności metodycznych,
 • pozwalać omawiać skutki tego zastosowania z koleżankami i kolegami,
 • wykorzystywać współpracę i pracę zespołową,
 • intensywne, systematyczne i długookresowe.
 
Nauczycielska Akademia Internetowa wpisując się w światowe tendencje doskonalenia nauczycieli wpływa na tworzenie w szkole społeczności uczącej się, w tym zespołów nauczycieli, którzy:
 • analizują praktykę pracy z uczniami,
 • przyjmują inspirację spoza szkoły,
 • decydując się na zmiany w praktyce nauczania,
 • obserwują proces uczenia się uczniów i analizują efekty przeprowadzonych działań.
 
Strategia zmiany w szkole w oparciu o N@I
 
- To, co jest przedmiotem tego szkolenia, to wysiłek, żeby wymyślić, jak wpleść uczestnictwo nauczycieli w N@I w strategię rozwoju szkoły – mówił Jacek Strzemieczny. Nad tym właśnie pracowali uczestnicy konferencji na warsztatach prowadzonych przez trenerki Szkoły uczącej się. Oto wybrane pomysły dyrektorów na strategie N@I w szkołach:
 
 • rozwijanie umiejętności współpracy w radzie
 • wprowadzenie oceniania kształtującego w szkole
 • opracowanie programu naprawczego (po kursie o analizie wyników egzaminów)
 • zorganizowanie zespołów zadaniowych – zachęcanie pozostałych do udziału w przyszłości (przygotowanie gruntu)
 • szkolenia rad pedagogicznych – wymiana doświadczeń
 • wskazanie drogi młodemu nauczycielowi
 • stworzenie banku pomysłów dobrych praktyk pedagogicznych
 
Dyrektorzy z grupy eksperckiej, czyli ci, których szkoły już drugi raz weszły do N@I, mieli szansę porównać plany z tym, czego rzeczywiście doświadczyli.
 
 
Po kursie o projekcie nauczyciel-zapaleniec przeszkolił pozostałych nauczycieli. Przełożyło się to na fajny projekt uczniowski, który zdobył II miejsce w Polsce w konkursie "Rok astronomii". To bardzo duży sukces, bo pracuję w wiejskiej szkole na terenach popegeerowskich. A w tym roku czterech nauczycieli zgłosiło się na ochotnika.
Renata Struszczyk, Zagórów
W tym roku mieliśmy ewaluację w obszarze "efekty" - dostał on ocenę spełnienia wymagań na literkę A. Pracom przewodniczyły nauczycielki, które ukończyły kurs o analizaie wyników egzaminów.
Zofia Steć, Sokołów Podlaski
Cały rok w szkole mówiło się o wynikach. Stale je analizowaliśmy. Zapoznanie się z raportem o naszej szkole trwało 6 godzin, ale po tym nie było znużenia, tylko pojawiły sie prośby, abym innych też zapisał na kurs o wynikach egzaminów.
Mariusz Dobrzyński, Jedwabno
     
N@I jest tak zorganizowany, że bardzo ułatwia dyrektorom doskonalenie nauczycieli. Poza tym nie wiem, czy bez tego kursu zdecydowałabym się wprowadzić OK do szkoły. Elżbieta Elmrych, Nowy Dwór Gdański
Kurs bardzo uaktywnił młodzież. Samorząd uczniowski organizuje teraz bardzo różne akcje, a wcześniej prosił tylko o dyskoteki.
Jarosław Sobol, Boronów
Cała szkoła jest zaangażowana w OK-eja. Andrzej Dzieliński, Dobrocin
 
 
N@I szansą na współpracę nauczycieli
 
Na warsztatach pojawiały się głosy, że nauczyciele nie zawsze chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Dyrektorzy liczą, że N@I nauczy kadrę szkoły, że dobrymi praktykami należy się dzielić, bo wszyscy na tym skorzystają, że kursy sprawią, iż nauczyciele pozbędą się obaw przed współpracą. O tym, że istnieje duża szansa, by tak się stało, przekonywali dyrektorzy, których szkoły drugi raz weszły do N@I.
-Nauczycielki uczestniczące w kursach zmobilizowały koleżanki i pracowały w o wiele większej grupie, wymieniając się doświadczeniami (Dariusz Chrobak, Czernikowo)
- W mojej szkole w N@I brało udział 14 nauczycieli. Stale rozmawiali ze sobą, dużo o N@I mowiło sie w pokoju nauczycielskim, o tym, co wiemy, czego się nauczyliśmy... (Alicja Korol, Zabrze)
- Nauczyciele nauczyli się rozmawiać o swojej pracy, o tym, co jest fajne, co sprawia im trudnści. (Edyta Krajewska, Wrocław) 
-Wszyscy nauczyciele wykorzystują OK na lekcjach,  a kiedy przychodzą nowi nauczyciele, liderki OK od razu, same z siebie, wprowadzają ich w OK. (Halina Nikitiuk, Wasilków)
 
Jak lepiej uczyć?
 
  - Doszlismy do wniosku - my, ale także wiele krajów przodujących w oświacie - że odpowiedzią na to pytanie jest ocenianie kształtujące - rozpoczęła swój wykład Danuta Sterna. Podobnie musieli myśleć dyrektorzy i nauczyciele  zgłaszający się do N@I, ponieważ właśnie kurs "Ocenianie kształtujące" wybierali najczęściej. Danuta Sterna przedstawiła pięć startegii OK przełożonych na język ucznia:
 
Lepiej się uczę (ja, czyli uczeń), jeśli:
 • wiem, po co i czego mam się nauczyć,
 • nauczyciel rozmawia ze mną o moich postępach i w każdej chwili wie, na jakim etapie nauki jestem,
 • nauczyciel udziela mi informacji zwrotnej - co zrobiłem dobrze, co i jak powinienem poprawić i jak mogę się dalej rozwijać,
 • jestem świadomy i odpowiedzialny za swój proces uczenia się,
 • korzystam z wiedzy i umiejętności moich koleżanek i kolegów.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z książeczką "Materiały dla dyrektorów szkół uczestniczących w Nauczycielskiej Akademii Internetowej" (patrz plik poniżej), która została wypracowana podczas szkoleń dyrektorów I i II edycji N@I, 7-8 października 2009 r. i 19-20 października 2010 r. w Miedzeszynie.
 
 
Elwinia Modzelewska