Kursy N@I otwierają drogę do zmian


5 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół uczestniczących w Nauczycielskiej Akademii Internetowej oraz koordynatorów szkolnych zespołów N@I.

 

 N@I – świetny początek zmian w szkole

- N@I otworzył mi drogę do zmian w szkole – mówiła Jolanta Kuropatwa, dyrektor Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej. Dzisiejsza szkoła wymaga zmian. Jeśli się nie zmieniamy i stoimy w miejscu, to tak naprawdę się cofamy. Dzisiaj w procesie nauczania skupiamy się na programie, przygotowaniu do matury, dobrych wynikach na egzaminach zewnętrznych. Ale to wszystko osiągamy dopiero wtedy, gdy zmienimy efektywność pracy szkoły i uczniów. Ja głęboko wierzę w to, że właśnie kursy N@I nam w tym pomagają.

Dyrektorzy mówili też o tym, że zmiany nie mogą być jednorazowe i krótkotrwałe. - Nie chodzi tylko o to, żeby coś się zadziało, ale żeby faktycznie się zmieniło – dodała dyrektor Urszula Skrzypczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

 

Dyrektor jest najważniejszy

W trakcie spotkania koordynatorzy opowiadali o działaniu zespołów N@I, które powstają w każdej szkole. Członkowie zespołów przedstawiają ideę i treści kursu, a także prezentują jego efekty podczas prezentacji na Radach Pedagogicznych oraz lekcji otwartych w szkole. - Robimy to drogą formalną na radzie, nieformalną w pokoju nauczycielskim, dodatkowo jeszcze prowadzimy lekcje otwarte z matematyki i z polskiego – mówiła jedna z uczestniczek spotkania.

-Chciałam podkreślić bardzo ważną rolę dyrektora. Jeśli dyrektor jest zmotywowany, to zachęca do udziału w kursach i szkoleniach – powiedziała jedna z koordynatorek szkolnego zespołu N@I W kursach biorą udział przede wszystkim osoby, które chcą się doskonalić – wiek, staż pracy i nauczany przedmiot nie mają znaczenia.


 

Szkoła – nasza wspólna sprawa


 

Spotkali się ludzie, którzy podobnie myślą, podobnie działają i są z tego zadowoleni. To są po prostu pasjonaci – powiedziała Barbara Wojtaś, koordynatorka zespołu N@I w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie.

Dyrektorzy i koordynatorzy opowiadali, w jaki sposób dowiedzieli się o kursach N@I, ilu nauczycieli bierze udział w kursach, od kogo wychodzi informacja o możliwości udziału, podpowiadali, w jaki sposób można skuteczniej dotrzeć z ofertą N@I do nowych szkół. - Cieszę się, że są takie fora, na których możemy rozmawiać. Tutaj nie ma naszego i waszego interesu, to jest nasza wspólna sprawa – stwierdziła Urszula Skrzypczak.
 

Rekrutacja do nowej edycji N@I już trwa – zgłoś swoją szkołę.

Agnieszka Legat