Kursy n@i zakończone


W maju ponad 1200 nauczycieli ze 170 szkół kończy kursy w I edycji Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Już niedługo nauczyciele i szkoły otrzymają zaświadczenia o ukończeniu n@ilepszych kursów oraz dyplomy.

 

 
Nazwa kursu Liczba nauczycieli, którzy ukończyli kurs
 

Jak motywować uczniów do nauki?

383
Lider oceniania kształtującego 278
Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły? 184
Metody nauczania i oceniania w pracy młodego nauczyciela 57
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela 138
Aktywny samorząd uczniowski - kurs dla opiekunów 83
Metoda projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 109
 
 
W ciągu tego roku szkolnego – w czasie trwania kursów – doskonalili się nie tylko nauczyciele, ale również my. Chcemy, aby program się rozwijał, więc o opinie poprosiliśmy najlepszych specjalistów, jakich mogliśmy znaleźć – uczestników kursów. -Moje oczekiwania w stosunku do kursu „Jak motywować uczniów do nauki?” spełniły się w 100 procentach. Dzięki poznanym metodom udaje mi się systematycznie motywować swych uczniów do pracy. Ich zaangażowanie i zapał do podejmowania wciąż nowych wyzwań jest również dla mnie motorem do dalszego doskonalenia zawodowego – dzieliła się z nami swoim doświadczeniem w n@i Dorota Ilecka. Dorota Grundkowska z Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie pisała: Z przyjemnością muszę stwierdzić, iż udział w kursie przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Jestem na TAK!
Natomiast na spotkaniu kierowników n@i, jeszcze na półmetku kursów, Jacek Strzemieczny mówił: Ważne jest, żebyśmy zauważali, co działa, co nie działa, co można i warto poprawić. Zgodnie z ideą oceniania kształtującego – stale mierzymy się z rzeczywistością kursów.
 
Mimo, że to pierwsza edycja Nauczycielskiej Akademii Internetowej, to przeszkoleni n@ilepsi nauczyciele nie są pierwszymi, którzy kończa nasze kursy. N@i wyrasta z realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programu Szkoła ucząca się, w ramach którego od 2002 roku prowadzimy doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem Internetu. Przeszkoliliśmy w ten sposób już 6 tys. osób.
 
Opierając się na naszym doświadczeniu, wprowadziliśmy nowe równanie:
3 x i = skuteczność kursów n@i
  • i jak indywidualne wsparcie i opieka doświadczonych mentorów (coaching)
  • i jak interakcyjność – stały kontakt i wymiana doświadczeń między uczestnikami kursu
  • i jak internetowa forma kursu (więcej w „Metoda 3xi”)
 
3xi cieszy się uznaniem wśród uczestników kursów. - Bardzo ciekawa forma kursów. Można pracować w domu i w czasie dogodnym dla nauczyciela. Jest czas pomiędzy modułami, więc poznane metody można zastosować w szkole podczas lekcji – pisała Danuta Mareczko z Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu. Wtórowała jej Anna Teodorowicz z Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie: N@i umożliwia nauczycielom dokształcanie w dowolnym miejscu i czasie, przy praktycznie nieograniczonej indywidualizacji przebiegu szkolenia.
 
W kursach n@i biorą udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania. Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności opłata za udział 4 do 8 nauczycieli ze szkoły w rocznych kursach internetowych jest symboliczna. Pisze o tym Grażyna Szczodry, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu: Sama forma kursów, dostępna dla każdego chętnego w Polsce jest rewelacyjna. Ostatni projekt cenowo umożliwił przeszkolenie od razu kilku osób, co ma ogromne znaczenie skutkujące na grono pedagogiczne.
 
 
Elwinia Modzelewska