N@Iowcy na Szkole Letniej w Ustroniu


Szkoła Letnia to szkolenie dla mentorów kursów internetowych oraz kandydatów na mentorów w ramach projektów Akademia uczniowska oraz Nauczycielska Akademia Internetowa prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z partnerami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tegoroczna Szkoła poświęcona była kształceniu i doskonaleniu umiejętności, które są niezbędne podczas mentorowania w kursach. Zaplanowaliśmy warsztaty poświęcone udzielaniu informacji zwrotnej, motywowania uczestników kursu, pracę z różnymi typami kursantów, a także dyskusję na temat kontrowersji merytorycznych. Pracowalismy nad doskonaleniem kursu online „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”. Do poprowadzenia warsztatu w trakcie Szkoły Letniej zaprosiliśmy brytyjskiego profesora od przedmiotów science. Jego doświadczenie i wsparcie merytoryczne pomogło nam lepiej opracować przykłady eksperymentów.

Rozpoczęcie Szkoły Letniej w Ustroniu (27 czerwca)

Godzina 13.00. Hol główny ośrodka, przez który czasem przechodzi zgubiony wakacyjny gość, czasem sprawnie przemyka obsługa hotelu. Zbliża się godzina 14.00. Wchodzi z wielką walizką pierwszy kursant, potem drugi, a potem rozsuwane drzwi już się nie zamykają. W holu słychać głośne wybuchy radości: – Małgosiu! Jak dobrze Cię widzieć! - Jurku, już się bałam że nie przyjedziesz.  - Ewa? To ty jesteś Ewa?! – jak miło mi wreszcie poznać mojego mentora. Pusty dotąd hol z minuty na minutę zaczął zapełniać się ludźmi. Szybka rejestracja, zostawienie walizki w pokoju i z powrotem do holu, bo tam zaraz mieli dojechać pociągiem kursanci z Mazur lub Śląska.

Mimo zmęczenia często wielogodzinną podróżą wszyscy mentorzy i kandydaci na mentorów zgromadzili się w największej sali ośrodka, gdzie Katarzyna Znaniecka –Vogt dokonała oficjalnego otwarcia VIII Szkoły Letniej, a Danuta Sterna przeprowadziła wykład inaugurujący „Kursy coachingowe a filozofia oceniania kształtującego”
Szkoła letnia to spotkanie nauczycieli i możliwość bycia razem – osobistego spotkania, dzielenia się doświadczeniami, ale również to czas intensywnej pracy.

Na wieczór organizatorzy Szkoły Letniej zaplanowali dla chętnych wieczór filmowy.

Pracę rozpoczęliśmy od warsztatów, na których postawiliśmy sobie podstawowe pytania – Jaki jest cel kursu? Czego oczekuje kursant? Jakie nasze oczekiwania jako kursantów, ale także jako mentorów? Uczestnicy Szkoły Letniej – mentorzy przypominali sobie ten moment, kiedy sami zapisywali się na swój pierwszy kurs internetowy. Warto przypomnieć sobie własne obawy i oczekiwania, aby lepiej zrozumieć sytuacje nauczyciela, który pierwszy raz styka się z Kursami online oferowanymi przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - podkreślała trenerka.

Kursy CEO to przestrzeń, gdzie można spotkać osoby nakręcone pozytywnie, dużą grupę ludzi, którzy chcą coś zrobić i nie boją się zmian, a co szczególnie ważne, to grupa nauczycieli, która chce się uczyć. Często jest tak, że jesteś odosobniony w swoich działaniach w szkole, a nawet i całej miejscowości. Patrzą na ciebie jak na kogoś z innej planety. Tymczasem na kursie okazuje się, że jest nas tak dużo! - podkreślała w trakcie warsztatu w swoich wypowiedziach grupa uczestników Szkoły Letniej.


Celem Szkoły Letniej jest doskonalenie pracy mentorów, dlatego ważne jest precyzyjne zdefiniowanie jego roli oraz potrzebnych umiejętności.

Mentor towarzyszy uczestnikowi w jego pracy w kursie i na forum. Ma zachęcać i prowokować do samodzielnej pracy, „wydobywać” wiedzę oraz umiejętności uczestnika. NIE NAUCZAĆ!


Mentor/coach powinien posiadać  umiejętności i stosować je w bieżącej pracy z uczestnikami:

  1. Informacja zwrotna, czyli jak rozmawiać z uczestnikiem, aby wskazać jego dobre strony, a z jego błędów uczynić silną motywację do dalszej pracy.
  2. Efektywne pytania - najskuteczniejsze narzędzie mentora. Sztuka zadawania pytań, które rozwijają i motywują.
  3. Zasada Sokratesa - "znaj odpowiedź na pytanie, które zadajesz."
  4. Odwoływanie się do praktyki i własnych doświadczeń, jako przydatna umiejętność w prowadzeniu „rozmowy” coachingowej z uczestnikiem.
  5. Indywidualizacja stylu „rozmowy” coachingowej w zależności od rodzaju kursu oraz potrzeb i cech osobowych poszczególnych uczestników.


Ten warsztat pokazał mi jako mentrorowi, jak wielka jest moja odpowiedzialność. Jestem osobą, od której zależy, czy i ile uczestnik kursu zaczerpnie dla siebie. Mam wpływ na rozwój osobisty drugiego człowieka - podsumowała warsztat jedna z uczestniczek.


Po pysznym obiedzie z lodowym deserem (!) rozmawialiśmy o zasadach udzielania informacji zwrotnej. Doskonaliliśmy komentarze mentorów.

 

Ważną formą pracy były kręgi słuchaczy, w ramach których mentorzy spotykali się w kilkuosobowych grupach, rozmawiając o ważnych dla siebie refleksjach z mijającego dnia Szkoły Letniej, wymieniając doświadczenia i wypracowując rozwiązania problemów występujących podczas kursów. Była to także dobra okazja do ćwiczenia tak bardzo potrzebnej każdemu z nas umiejętności głębokiego słuchania drugiego człowieka.

To był ważny dzień. Wszyscy razem poczuliśmy, że jesteśmy jedną załogą statku, płyniemy w jednym kierunku, a bycie mentorem oznacza, że wspieram innego nauczyciela w jego własnym rozwoju. Na Szkołę Letnią przyjechali ci nauczyciele, którzy mają w sobie gotowość do pracy i podejmowania nowych wyzwań.

Jak się człowiek uczy? Kiedy nauka jest najbardziej efektywna? Jaką rolę w procesie nauczania pełni komunikacja w grupie uczniów? Brytyjski profesor od przedmiotów science John Lowe stwierdził: " Im więcej ŁAAŁ! - tym lepsza nauka" . Jeżeli pozwolimy naszym uczniom na kreatywność, samodzielne poszukiwanie odpowiedzi i będziemy jedynie towarzyszyć im w ich eksperymentowaniu, osiągniemy Efekt Eureki, a nauka stanie się dla uczniów pasjonująca. Uczeń stanie się odkrywcą, poczuje prawdziwą radość z zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Marta Dobrzyńska, elmo