Refleksja i podsumowanie I edycji N@I


To spotkanie jest dla nas niezmiernie ważne – mówiła Katarzyna Znaniecka – Vogt, dyrektorka SUS, do dyrektorów szkół biorących udział w I edycji N[at]I[dot] Przyjechali oni do Warszawy, by podzielić się z nami sukcesami i trudnościami, jakie niesie uczestnictwo nauczycieli w naszych kursach. Doradzili nam również, co i jak warto udoskonalić.


II edycja N@I powoli się zaczyna – zakończyliśmy nabór, ale kursy ruszą dopiero w październiku. Dlatego samą realizację jeszcze dopracowujemy i ciągle ulepszamy – mówił Krzysztof Nierojewski, dyrektor programu N@I, witając gości. Spotkanie w małym gronie dyrektorów najbardziej aktywnych szkół I edycji programu miało pomóc nam lepiej zrozumieć potrzeby uczestników i przygotować się do II edycji. - Liczę na to, że będziemy się mogli bardzo wiele od was dowiedzieć, że będziemy mogli modyfikować Nauczycielską Akademię Internetową tak, żeby program jeszcze lepiej wam służył i żebyśmy my także zrozumieli, jakie są trudności i jaki jest potencjał do rozwoju – wyjaśniła cel spotkania Katarzyna Znaniecka – Vogt.

Korzyści i zmiany

Dyrektorzy opowiadali o korzyściach, które są widoczne w ich szkołach i zmianach, jakie zaobserwowali. W każdej wypowiedzi powtarzało się, że nauczyciele zaczęli ze sobą rozmawiać – dzielić się zdobytą wiedzą, dopytywać się o nowinki, organizować spotkania z gronem pedagogicznym lub w zespołach przedmiotowych, ustalać harmonogramy spotkań, chodzić do siebie na lekcje, obserwować je i sobie doradzać. „Myślałam, że niczego się już nie nauczę, że wszystko już wiem, a tu… niespodzianka!” – przytoczyła wypowiedź jednej z nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu jej dyrektorka Alicja Korol. – Praca metodą projektu wypłynęła na szersze wody. Przez długi czas żyła tym cała szkoła – mówiła Maria Czarnecka z Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku. – Poza tym uczniowie zauważyli, że komputer służy nie tylko do gier – dodała. – Widać przełożenie na lekcje poznanych na kursach technik – opowiadała Małgorzata Jackowska z Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu i rozbawiła pozostałych: - Teraz nauczyciele martwią się, że nie wszyscy załapali się na następną edycję!


Zresztą historie o tym, jak nauczyciele byli niechętni I edycji, a do II sami się zgłaszali, słyszeliśmy na tym spotkaniu często. Dyrektorzy podkreślali również, że ważna była wymiana doświadczeń na forum, że ich nauczyciele się zaktywizowali i zmotywowali.

Trudności


Równie ważne, jeśli nie ważniejsze było dla nas usłyszenie o trudnościach związanych z udziałem nauczycieli w N@I. – Nauczyciele w mojej szkole postulowali, żeby uprościć sprawozdania – mówiła Anna Ptak, dyrektorka Gimnazjum nr 5 w Koszalinie. Teresa Spychalska, koordynatorka N@I w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie przypomniała nam o początkowych problemach z platformą. Dyrektorzy zauważyli też, że czasami pojawiają się problemy wynikające z różnic osobowościowych między mentorem a uczestnikiem kursu, że niektórym trudno jest się dogadać. – To mentor powinien dostosować się do sytuacji – taka jest nasza dewiza – komentowała Danuta Sterna, kierowniczka Akademii SUS. Został podjęty również temat niedopasowania niektórych kursów do poziomu podstawówek – chodziło głównie o „Aktywny Samorząd Uczniowski – kurs dla opiekunów” oraz „Technologie informacyjno – komputerowe w pracy nauczyciela”. Faktem jest, że kurs o SU polecamy głównie gimnazjom i szkołom średnim. Cieszy jednak przy tym, że nauczyciele, którzy w szkołach podstawowych nie mogli wprowadzić wszystkiego, czego dowiedzieli się na kursach, byli zadowoleni, ponieważ zdobyte wiedza i umiejętności rozwinęły ich osobiście.

Bardzo ważne jest dla nas, żeby uzyskać od was rekomendacje na przyszłość...


.... ponieważ skoro wasze szkoły zgłosiły się do II edycji N@I, to na pewno chcecie, żeby była ona jeszcze lepiej zorganizowana i jeszcze bardziej sensownie spełniała swoje cele – zachęcała do opracowania wskazówek dla dyrektorów szkół w II edycji programu kierowniczka kursów internetowych Janina Stojak. I rzeczywiście – efektem spotkania było 10 rad, które można przeczytać, klikając tutaj.


Ostatnie chwile spotkania poświęciliśmy refleksji o uczeniu się. - N@I niewątpliwie jest takim przedsięwzięciem, które zmierza do tego, żeby uczyli się nauczyciele, po to, by doskonalić swoją pracę i po to, żeby pomagać uczyć się swoim uczniom. Cały czas obracamy się wokół tego tematu i jest on dla nas pierwszorzędny, bo po to istniejemy w szkole – żebyśmy my się uczyli i żeby uczniowie się uczyli – mówiła Jaśka Stojak zapraszając do wystąpienia dyrektora CEO Jacka Strzemiecznego, który przestrzegał, żeby nie uczyć tak:

Ja ich uczę, a im umiejętności nie przybywa!

Jacek Strzemieczny podkreślał również, że celem współczesnej oświaty publicznej jest rozwinięcie u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw, które pozwolą im odnieść sukces na dalszym etapie edukacji (w tym uczeniu się przez całe życie), w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. A do tego konieczne jest przesunięcie uwagi z nauczania na proces uczenia się.

Elwinia Modzelewska